Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 135
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296099
Начало Стратегия на учебното заведение 2021-2025 -извадка
Оценка на читателите: / 11
Слаба статияОтлична статия 
  • Управление и грижи за качеството на образованието

В сферата на вътрешната среда

  • Създаване на модерна образователна среда

В сферата на външната среда

  • Оптимизиране на отношенията с родителите

VII  Финасниране на дейностите

Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които са обект на държавна политика.

Средствата от държавния бюджет са за:

  • издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
  • подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
  • изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година.

Забележка: Стратегията за развитие на ОУ „Свети Иван Рилски“ подлежи на актуализиране при промяна в нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и приемането на новите референтни документи.

 

Стратегията за развитие на ОУ „Свети Иван Рилски“  е изготвена от комисия в състав:

Председател: Красимира Койчева

 

Членове:

1.Таня Димитрова

2. Стоянка Дойчева

3. Златка Атанасова- Ночева

4. Йорданка Първанова

5. Христина Черкезова