Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255623
Начало Правилник за пропускателен режим в училище

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на учители, служители, работници, деца, родители, външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в и от сградата на училището.

Чл. 1. Правилникът е задължителен за всички учители, служители родители, външни граждани, посещаващи сградата и района на училището.

Чл. 2. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от охранителен състав на фирма „Сириус”

Чл. 3. Настоящият правилник се поставя на информационното табло на входа на сградата.

Чл. 4. Посещенията при директора на училището са разрешени в определени дни, съгласно утвърдения график за приемни дни и часове при директора.

 

II. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС

Чл. 5. Учители, служители, работници, учащи се, родители и външни граждани се пропускат в сградата и района на училището след проверка от дежурния охранител на личните, служебните и ученическите карти.

Чл. 6. Гражданите, посещаващи директора и останалите ръководни длъжностни лица по различни поводи, се пропускат само след разрешение на лицето, което ще бъде посетено.

Чл. 7. Гражданите, посещаващи директора, учителите, служителите и работниците се пропускат след записване на личните им данни от дежурния охранител по лична карта в „Дневник за посещенията” или чрез еднократен пропуск.

Чл. 8. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива.

Чл. 9. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат сградата, като върнат получените пропуски.

Чл. 10. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:

1. са въоръжени;

2. са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психични отклонения;

3. внасят оръжие и взривни вещества;

4. внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;