Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Правилник за пропускателен режим в училище

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

 

5. разпространяват, продават и рекламират артикули с религиозно и порнографско съдържание.

6. проявяват педофилски и вандалски характер;

7. водят и разхождат кучета и други животни;

8. носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни.

Чл. 11. За ремонтни дейности се пропускат лица по списък, съгласуван и утвърден от директора.

Чл. 12. За участие в родителски срещи се допускат родители, настойници и близки, по списък, подписан от класния ръководител.

Чл. 15. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии), кореспонденция, апаратура и други от външни лица за съхранение при дежурния охранител.

Чл. 16. Влизането в района /прилежащи дворни площи/ на училището на външни МПС-та става само с писмено разрешение на директора или със служебен пропуск.

Чл. 17. При влизане в/от района на училището задължително се проверяват документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпровождащ документи.

 

IІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

 

Чл. 19. Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение от ръководството на обекта.

Чл. 20. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества от сградата и района на училището става само след писмено разрешение от ръководството на просветното звено и проверка на съдържанието на същите.

Чл. 21. При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, техника, технически средства и имущества в и от сградата и района на училището се докладва на директора, а при необходимост и на съответното Районно полицейско управление и на ръководството на охранителната фирма.