Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310213
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Календарен план за дейностите за 2021-2022 год.
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

УТВЪРДИЛ:

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2021/2022 година

Календарният  план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №16/14.09.2021г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД-14-4/15.09.2021г.