Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275446
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Календарен план за дейностите за 2019-2020 год.
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ “ Св. Иван Рилски“ гр. Хасково

за учебната 2019/2020 година

Календарният  план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №15/11.09.2019 г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД – 14 – 4/17.09.2019 г.