Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275435
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Календарен план за дейностите за 2019-2020 год.
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

М. МАЙ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

19.05.2020 г.

Празник на българската просвета,  култура и славянската писменост

Зам.директорите

и класните ръководители от НЕ и ПЕ

01.06.2020 г.

Годишно утро в 1 клас.

Кл. ръководители на първи клас

29.05. 2020 г.

Световен ден за борба срещу тютюнопушенето

В .Колев ,  Т. Димитрова, Св.Бойчева, Н.Ангелова

 

Организиране на екскурзии с ученици от начален  етап

Кл. ръководители от НЕ

 

М. ЮНИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

15.06.2020 г.

Тържествено закриване на учебната година за четвъртокласниците

Кл. ръководители на четвърти клас, Н.Ангелова

30.06.2020 г.

Тържествено закриване на учебната година за седмокласниците

Кл. ръководители на   седми клас, Г. Кирилова, Н.Запрянов , П. Йорданова,  Л. Георгиев

 

 

 

Организиране на екскурзии с ученици от ПЕ

Кл. ръководители от ПЕ

 

Изготвили:    А. Димитрова............

М.Георгиева............