Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275433
Начало Ваканции и неучебни дни

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието
и науката

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020година

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104,  ал. 1  и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2019 – 2020 година:

1.         Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.                                      есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.                                      коледна

05.02.2020 г.                                                                        междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.                                      пролетна за І – ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.                                      пролетна за XII клас

 

2.         Неучебни дни

 

20.05.2020 г.                                                                        ДЗИ по БЕЛ

 

22.05.2020 г.                                                                        втори ДЗИ

 

09.06.2020 г.                                                                        НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г.                                                            НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

3.         Начало на втория учебен срок

06.02.2020 г.

 

4.         Край на втория учебен срок

14.05.2020 г.                                                                     ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г.                                                                      І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г.                                                                     IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г.                                                                          V – VІ клас (18 учебни седмици за                                                                         паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г.                                                                     VII – ХІ клас (18 учебни седмици)