Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 302526
Начало Ваканции и неучебни дни

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

З А П О В Е Д

№ РД09-2118/ 28.08.2020  г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад № 80 – 448 от

27.08.2020 г. и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административно

процесуалния кодекс

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2020 – 2021 година:

1.         Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.                        есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.                        коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.                        междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                        пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                        пролетна за XII клас

2.         Неучебни дни

19.05.2021 г.                                                          ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г.                                                          втори ДЗИ

25.05.2021 г.                                                          неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

16.06.2021 г.                                                         НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г.                                                       НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г.                                                          I – ХIІ клас

 

 

4. Край на втория учебен срок

14.05.2021 г.

ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021)

І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни  дейности)

14.06.2021 г.


IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г.


V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г.


VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г.


Х – XI  клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г.


XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 

 

 

28.8.2020 г.

 

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Signed by: Krasimir Georgiev Valchev