Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482189
Начало Ваканции и неучебни дни

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

З А П О В Е Д

№ РД09-2047/ 28.08.2023  г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024г.

XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024г.

І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024г.

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024г.

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024г.

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)