Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 117
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 225848
Начало Етичен кодекс

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ГРАД  ХАСКОВО

 

 

 

 

 

Кодексът е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №12/08.09.2016 г.  и утвърден от директора на училището със Заповед №РД-14-4/15.09.2016 г.