Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237880
Начало Етичен кодекс 2018/2019

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ГРАД  ХАСКОВО

 

Етичния кодекс е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 12/13.09.2018 г.и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/ 17.09.2018 г.