Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 264707
Начало Етичен кодекс 2019/2020

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ГРАД  ХАСКОВО

 

Етичния кодекс е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 15 /11.09.2019г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД 14-2 / 16.09.2019 г.