Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 231774
Начало Заповеди

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-14-331/02.11.2016

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в  изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 6, ал. 1, т. 1, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ОПРЕДЕЛЯМ:

Конкретния брой на членовете на обществения съвет към ОУ „Свети Иван Рилски”, както следва:

Общ брой на членовете:  девет (9) в т.ч.:

1 представител на финансиращия орган;

8 представители на родителите на децата от ПГ и учениците от I-VII клас и девет (9) резервни членове.

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п /

Директор на ОУ „Св. Ив. Рилски” – Хасково