Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 302553
Начало Училищни учебни планове 2020/2021 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2020-2021 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 11 /14.09.2020 г. и утвърден от директора на училището със

Заповед №  РД 14-6 /15.09.2020 г.