Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237883
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2018-2019 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол №12/13.09.2018 г. и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/ 17.09.2018г.