Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 244348
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

2.24.

Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище.

 

 

 

 

 

 

 

2,0

Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище.

0,0 т.

Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

0,75 т.

Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

1,5 т.

Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др.

2,0 т.

3.

Област:

Реализация на

лицата,

завършили успешно VІІ клас на основна образователна степен и реализация след ІV клас

15

 

 

 

 

3.1.

Относителен дял на реализираните лица след ІV клас (ПМГ)

3,0

Под 1%.

0,0 т.

От 1% до 3%.

1,5 т.

От 4% до 5%.

2,5 т.

Над 5%.

3,0 т.

3.2.

Относителен дял на реализираните лица след VІІ клас - %

4,0

Под 10%.

0,0 т.

От 10% до 39%.

2,0 т.

От 40% до 50%.

3,0 т.

Над 50%.

4,0 т.

3.3.

Степен на удовлетвореност от качеството на образование на завършващите основна образователна степен.

4,0

Не е осъществено проучване за

степента на

удовлетвореност на

завършващите.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

1,75 т.

От 51% до 70% от анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

2,5 т.

Над 70% от анкетираните анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

4,0 т.

3.4.

Степен на удовлетвореност на работодателя и учителите

от знанията,

уменията и

компетентностите

на учениците –

проучвания чрез

анкети/интервюта

и др.

4,0

Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на

работодателя и учителите от

знанията, уменията

и компетентностите

на учениците, завършващи VІІ клас.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

1,75 т.

От 51% до 70% от работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

3,5 т.

Над 70% от анкетираните работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

4,0 т.