Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255635
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Приложение № 1

  1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

по ред

Наименование на критериите по области на оценяване

Макс.

бр. точки

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

1.

Област: Достъп до образование и обучение

20

 

1.1.

Публичност

и популяризиране

на предлаганото

образование и

съдържанието му

4,0

Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт.

0,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт.

2,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни

информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт.

3,0 т.

Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му – издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и оценяване онлайн

4,0 т.

1.2.

Осигурена достъпна архитектурна среда

4,0

осигурена.

4,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

2,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; ресурсен кабинет.

3,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет.

4,0 т.

1.3.

Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, учебни лаборатории и др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

6,0

Няма кабинети и/или учебни лаборатории, оборудвани с техника.

0,0 т.

Има кабинети и /или

лаборатории оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

2,5 т.

Има кабинети и/или лаборатории

оборудвани с работеща техника.

4,5 т.

Има кабинети и/или

лаборатории оборудвани с работеща и използваща се техника

6,0 т.

1.4.

Равнище на

административно

обслужване

2,0

Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го

осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

1.5.

Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение

2,0

Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение.

0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение.

1,0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение.

1,5 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

2,0 т.