Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255623
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

2.9.

Относителен дял на учителите, участвали в

различни форми

на допълнително

и продължаващо

обучение, от

общия брой учители - %

2,0

Няма учители, участвали в допълнително и продължаващо обучение.

0,0 т.

До 20%.

1,0 т.

От 21% до 60%.

1,5 т.

Над 60%.

2,0 т.

2.10.

Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия

брой учители – %

2,0

Няма учители, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда.

0,0 т.

До 10%.

1,0 т.

От 11% до 30%.

1,5 т.

Над 30%.

2,0 т.

2.11.

Относителен дял на отпадналите от училище към постъпилите в началото на

обучението – %

 

4,0

Над 5%.

0,0 т.

От 4% до 5%.

2,5 т.

От 2% до 3%.

3,0 т.

От 0 до 2%.

4,0 т.

2.12.

Относителен дял на успешно завършилите основна образователна степен на

обучението – %

4,0

От 20% до 39%.

1,0 т.

От 40% до 59%.

2,0 т.

От 60% до 84%.

3,0 т.

От 85% до 100%.

4,0 т.

2.13.

Относителен дял на успешно завършили основна образователна степен от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи - %

2,0

От 20% до 39%.

0,5 т.

 

От 40% до 59%.

1,0 т.

От 60% до 84%.

1,5 т.

От 85% до 100%.

2,0 т.

2.14.

Относителен дял на успешно положилите НВО - %

4,0

От 20% до 39%.

1,0 т.

От 40% до 59%.

2,0 т.

От 60% до 84%.

3,0 т.

От 85% до 100%.

4,0 т.

2.15.

Относителен дял на проведените консултации за подготовка за НВО в VІІ клас; лятна работа за учениците в начален етап - %

4,0

Учителите са поканени, но не участват в провеждането на консултациите и/или лятната работа.

0,00 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа до 30%

2,0 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа в 31% до 60%

3,0 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа в над 60%

4,0 т.

2.16.

Организация и планиране на урока

4,0

До 30% от учителите имат достатъчни умения

при планиране на

урока и/или не

разбират необходимостта да

извършват промени

в плановете си, за да отговорят на  образователните потребности на групи

или отделни

ученици

(изоставащи,

напреднали).

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите имат достатъчни умения при

планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

разбират необходимостта

да извършват промени в

плановете си, за да

отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

2,0 т.

От 61% до 80% от учителите имат достатъчни умения при

планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

творчество и разбират

необходимостта да

извършват промени в

плановете си, за да отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

3,0 т.

Над 80% от учителите имат достатъчни умения

при планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

творчество и разбират

необходимостта от

промени в плановете си,

за да отговорят на

образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

4,0 т.

2.17.

Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците

4,0

От 10% до 30% от учителите използват

разнообразни форми

за проверка на

знанията, уменията

и компетентностите

на учениците/ курсистите.

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите използват

разнообразни форми за

проверка на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

1,5 т.

От 61% до 80% от учителите използват

разнообразни форми за

проверка на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

2,5 т.

Над 80% от учителите използват разнообразни

форми за проверка на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

4,0 т.