Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255620
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

2.18.

Точно и ясно формулиране на

критериите за

оценяване на

знанията,

уменията и

компетентностите,

информираността на учениците за тях

3,0

От 10% до 30% от учителите имат

точно и ясно

формулирани

критерии за

оценяване на

знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са запознати с тях.

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите имат точно и

ясно формулирани

критерии за оценяване на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците и те са запознати с тях.

1,5 т.

От 61% до 80% от учителите имат точно и

ясно формулирани

критерии за оценяване на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците и теса запознати с тях.

2,5 т.

Над 80% от учителите имат точно и ясно

формулирани критерии

за оценяване на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците и те са запознати с тях.

3,0 т.

2.19.

Ритмичност на оценяването

3,0

От 10% до 30% от учителите оценяват

ритмично

постиженията на

учениците

са в съответствие с

Наредбата за

оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват

грешките, оценяват

ги и поставят

аргументирана

рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

0,5 т.

От 31% до 60% от учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

2,0 т.

От 61% до 80% от учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

2,5 т.

Над 80% от учителите оценяват ритмично

постиженията на

учениците в

съответствие с Наредбата

за

оценяване, проверяват

прецизно писмените

работи, отстраняват

грешките, оценяват ги и

поставят аргументирана

рецензия. Съхраняват

входно и изходно ниво

до края на учебната

година.

3,0 т.

2. 20.

Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици – %

2,0

Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други до 10%

от общия брой ученици.

0,5 т.

От 11% до 20%. 1,0 т.

От 21% до 30%. 1,5 т.

Над 30%.

2,0 т.

2.21.

Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

2,0

Училището няма участие в програми и проекти.

0,0 т.

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни).

0,75 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя.

1,5 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя.

2,0 т.

2.22.

Дейност на

училищното

настоятелство

2,0

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност.

0,0 т.

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището.

0,75 т.

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището.

1,5 т.

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици.

2,0 т.

2.23.

Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“

2,0

Родителите не са информирани за

учебните планове и

програми по специалности,

за организираните от

училището извънкласни

дейности и не са

мотивирани за

участие в тях.

0,0 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

родителите са запознати

на родителска среща с

училищния учебен план.

Родителите са

информирани за

планираните извънкласни

дейности, но не проявяват

интерес.

0,75 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

посочени са сайтовете, от

които родителите могат да

се запознаят с ДОС, с

националните изпитни

програми, с учебните

програми за целия етап на

обучение и с училищните

учебни планове.

Родителите са

информирани за

планираните извънкласни

дейности, проявяват

интерес и подпомагат

организацията и

провеждането им.

1,5 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

посочени са сайтовете, от

които родителите могат

да се запознаят с ДОС, с

националните изпитни

програми, с учебните

програми за целия етап

на обучение и с

училищните учебни

планове. Цялата

информация за учебната

документация по

изучаваните в училището

специалности е

налична и на сайта на

училището. Родителите

са информирани за

планираните

извънкласни дейности и

чрез училищния сайт,

проявяват интерес и

участват в

организирането и

провеждането им.

2,0 т.