Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 241269
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Организация на учебния ден за 2018/2019 година

УТВЪРДИЛ:

Тонка Ченгелова

Директор

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план –УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на 13. 09. 2018 г.

(2) Обучението на учениците се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8:00 ч. до 18:00 ч.при целодневна организация на учебния процес.

(3) Дневното разписание за учебната 2018/ 2019 година е следното:

 

I клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

 

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00-8:35

1.ч./Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

Голямо междучасие

8:35-9:05

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:20

2. час

9:05-9:40

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

3. час

9:50-10:25

Почивка

13:55 - 14:05

4. час

10:35-11:10

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

5. час

11:20-11:55

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55- 16:30