Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 233626
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Организация на учебния ден за 2018/2019 година

 

II клас

сутрешен блок                                                   следобеден блок  ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:35

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

2. час

8:45 – 9:20

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:10

Голямо междучасие

9:20 – 9:50

Почивка

13:10 - 13:20

3. час

9:50 – 10:25

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

4. час

10:35 -11:10

Почивка

13:55 - 14:05

5. час

11:20-11:55

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

 

 

 

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55 - 16:30

 

III и IV клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00–8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

13:10 - 13:50

2. час

8:50– 9:30

2.ч./Организиран отдих и физическа активност

13:50  - 14:30

3. час

9:40–10:20

3.ч./Самоподготовка

14:30  - 15:10

Голямо междучасие

10:20–10:50

Почивка

15:10 – 15:15

5. час

11:40-12:20

4.ч./ Самоподготовка

15:15  - 15:55

6. час

12:30-13:10

Почивка

15:55  - 16:15

 

 

5.ч./Занимания по интереси

16:15  - 16:55

 

 

Почивка

16:55  - 17:00

 

 

6.ч./Занимания по интереси

17:00  - 17:40

 

V VII клас

сутрешен блок                                              следобеден  блок V клас ( ГЦОУД )


Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

13:10 - 13:50

2. час

8:50 – 9:30

2.ч./Самоподготовка

13:50 - 14:30

3. час

9:40 – 10:20

Почивка

14:30 - 14:35

Голямо междучасие

10:20 – 10:50

3.ч./Самоподготовка

14:35 - 15:15

4. час

10:50 - 11:30

Почивка

15:15 - 15:40

5. час

11:40 - 12:20

4.ч./Самоподготовка

15:40 - 16:20

6. час

12:30 - 13:10

5.ч./Занимания по интереси

16:20 - 17:00

7. час

13:20 - 14:00

6.ч./Занимания по интереси

17:00 - 17:40