Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251042
Начало График на дейностите

График на дейностите


Съгласно  заповед №366 от 22. 03. 2018 г. на кмета на Община Хасково На основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА, чл.43, от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,и чл.31 и чл. 32 от Раздел 6  на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково.

Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

от 19.04.2018 до 19.04.2018

Етап1

Подаване на заявления за първо класиране/по образец/и ксерокопие от акта за раждане на детето

от 23.04.2018 до 29.05.2018

Етап 2

Обработка Първо Класиране

от 30.05.2018 до 03.06.2018

Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране

от 04.06.2018 до 04.06.2018

Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

Представяне на  удостоверението /оригинал/ за завършена подготвителна група, или декларация ,че не е посещавало /за завърналите се от чужбина; документи удостоверяващи верността на ползваните критерии за прием

от 05.06.2018 до 08.06.2018

Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ

от 11.06.2018 до 11.06.2018

Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране

от 12.06.2018 до 13.06.2018

Етап 7

Обработка Второ Класиране

от 14.06.2018 до 14.06.2018

Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране

от 14.06.2018 до 14.06.2018

Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране

от 15.06.2018 до 19.06.2018

Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 20.06.2018 до 20.06.2018

Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране

от 21.06.2018 до 25.06.2018

Етап 12

Обработка Трето Класиране

от 26.06.2018 до 26.06.2018

Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране

от 26.06.2018 до 26.06.2018

Етап 14

Записване на приетите след трето класиране

от 27.06.2018 до 28.06.2018

Етап 15

Списъците на класираните ученици и цялата информация по приема ще се изнасят на информационно табло  в училището и на интернет страницата на ОУ „Св. Иван Рилски“, град Хасково, община Хасково.

Документи се приемат всеки работен ден от 8:00 ч до 17:00 ч., централен вход, 1-ви етаж, технически секретар.