Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310245
Начало Училищни учебни планове 2021/2022
Оценка на читателите: / 7
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

/Т. Ченгелова/

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

за 1 „а“ клас

 

 

 

 

Учебна година: 2021/2022

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 16/14.09.2021, съгласуван е с Обществения съвет към училището с протокол от 03.09.2021 г и е утвърден със Заповед на директора № РД-14-13/15.09.2021 г.