Нормативни документи

Иновативно училище

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 220581
Начало Училищни учебни планове 2018/2019
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален  етап

V клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове


Годишен брой

учебни часове


Български език и литература

5

170

Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

  1. Български език и литература

1,5

51

  1. Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

4

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

 

 

 

  • II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94  на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
  2. Всяка учебна седмица  освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП  се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Бадминтон, съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
  3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
  4. Часовете по БДП се провеждат съгласно Програма за обучението по безопасност на движението по пътищата  за V клас.
  5. Обучение по ГЗ – провежда се в час на класа съгласно указание за обучение за действие при БАКП от 2002г. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 09-1242/14.08.2009г. на министъра на образованието и науката.