Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 285511
Начало График за провеждане на консултации с ученици

Утвърдил: /п/

Тонка Ченгелова

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“

Хасково

График

за консултации на учениците

през 2019/2020 учебна година

Паралелка

Учебен предмет

Учител

Ден от седмицата

Час

Стая

І "А" клас

Данка Костадинова

сряда

12:30 – 13:05

101

І "Б" клас

Георги Михайлов

сряда

12:30 – 13:05

102

І "В" клас

Златка Атанасова

сряда

12:30 – 13:05

103

І "Г" клас

Светла Георгиева

сряда

12:30 – 13:05

104

І "Д" клас

Мария Станкова

сряда

12:30 – 13:05

105

І "Е" клас

Наталия Александрова

сряда

12:30 – 13:05

106

ІІ "А" клас

Катя Вълкова

понеделник

12:30 – 13:05

201

ІІ "Б" клас

Йорданка Първанова

понеделник

12:30 – 13:05

202

ІІ "В" клас

Антонина Колева

сряда

12:30 – 13:05

203

ІІ "Г" клас

Елена Жекова

понеделник

12:30 – 13:05

204

ІІ "Д" клас

Гинка Еленска

понеделник

12:30 – 13:05

205

ІІ "Е" клас

Мария Сурчева

понеделник

12:30 – 13:05

206

ІІ "Ж" клас

Галина Маратилова

понеделник

12:30 – 13:05

207

ІІІ "А" клас

Спаска Тодорова

понеделник

13:30 – 14:10

301

ІІІ "Б" клас

Деяна Петрова

понеделник

13:30 – 14:10

302

ІІІ "В" клас

Недялка Христонова

понеделник

13:30 – 14:10

303

ІІІ "Г" клас

Гергана Георгиева

понеделник

13:30 – 14:10

304

ІІІ "Д" клас

Светла Бойчева

понеделник

13:30 – 14:10

305

ІІІ "Е" клас

Стефка Тагарова

понеделник

13:30 – 14:10

306

ІІІ "Ж" клас

Здравка Кавракирова

понеделник

13:30 – 14:10

307

ІV "А" клас

Росица Щипска

понеделник

13:30 – 14:10

401

ІV "Б" клас

Таня Христова

понеделник

13:30 – 14:10

402

ІV "В" клас

Светлана  Вътева

понеделник

13:30 – 14:10

403

ІV "Г" клас

Мария Георгиева

понеделник

13:30 – 14:10

404

ІV "Д" клас

Христина Черкезова

понеделник

13:30 – 14:10

405

ІV "Е" клас

Теодора Петрова

понеделник

13:30 – 14:10

406

ІV "Ж" клас

Дора Митева

понеделник

13:30 – 14:10

407

Английски език

Десислава Чонкова

четвъртък

12:30 – 13:05

205

Английски език

Бианка Точевска

четвъртък

13:30 – 14:10

305

Английски език

Таня Желева

четвъртък

13:30 – 14:10

405

 

 

Паралелка

Учебен предмет

Учител

Ден от седмицата

Час

Стая

Български език и литература

Недрет  Юсуф

понеделник

13:20 – 14:00

208

Български език и литература

 

Магдалена Тодорова

четвъртък

13:20 – 14:00

209

Български език и литература

Антония Захариева

Катя Добрева

понеделник

13:20 – 14:00

209

Български език и литература

Станка Пенева

четвъртък

13:20 – 14:00

208

Английски език

Веселин Колев

петък

13:20 – 14:00

210

Английски език

Атанаска Йорданова

понеделник

13:20 – 14:00

310

Английски език

Десислава Дукова

сряда

13:20 – 14:00

210

Математика

Мария  Апостолова

сряда

13:20 – 14:00

107

Математика

Иванка Славова

сряда

13:20 – 14:00

111

Математика

Донка Генева

сряда

13:20 – 14:00

110

Математика

Пламена Петрова

сряда

13:20 – 14:00

109

Човекът и природата

Химия и ООС

Физика

Иванка Димова

петък

13:20 – 14:00

308

Човекът и природата

Химия и ООС

Биология и ЗО

Таня Димитрова

петък

13:20 – 14:00

309

История и цивилизация

Христина Масалджиева

понеделник

13:20 – 14:00

408

География и икономика

Антоанета Димитрова

понеделник

13:20 – 14:00

311

История и цивилизация

География и икономика

Теменужка Николова

четвъртък

13:20 – 14:00

311

Информационни технологии

Музика

Боян Митев

сряда

13:20 – 14:00

108

Музика

Гълъбина Кирилова

петък

13:20 – 14:00

310

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Огняна Славилова

петък

13:20 – 14:00

310

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Павел Щипски

четвъртък

13:20 – 14:00

310