Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482180
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

13.1. Определяне на критични точки за задължителна ежедневна дезинфекция: подове на помещенията в сградата/сградите на училището, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, стационарни телефони, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.

13.2. Двукратно ежедневно дезинфекциране и влажно почистване на критичните точки като дезинфектантът, с който се почиства, следва да е разрешен от Министерството на здравеопазването и да постига ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

13.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните дейности се увеличават, като в зависимост от обектите и броя на заболелите лица, варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час, като се почистват и дезинфектират повърхности, влезли в контакт със заболялото/заболелите лице/лица.

13.4. Начин на приложение на дезинфектантите за:

а) малки повърхности (дръжки, бутони, ключове, кранове на мивки, клавиатури, бюра, столове и др.) е препоръчително използването на готови за употреба дезинфектанти под формата на спрей, с който се обтриват с чиста кърпа, напоена с дезинфектанта, или директно се напръскват повърхностите, а може да се използват и дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се изхвърлят съгласно указанията на производителя;

б) големи повърхности (подове, работни плотове, работни маси, умивалници, тоалетни и др.) е препоръчително използването на дезинфектанти под формата на концентрат, от който непосредствено преди употреба се изготвя работен разтвор съгласно указанията на производителя (или в готова форма за употреба) като стриктно се спазват специфичните изисквания за проветряване, последващо изтриване или изплакване на повърхностите с питейна вода, времето на достъп на хора до третираните повърхности.

13.5. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

13.6. Училищните помещения се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, физкултурния салон, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

14. Създаването на условия за спазване на лична хигиена изисква:

14.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи в училището.

14.2. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите.

14.3. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

14.4. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун винаги:

а) когато са видимо замърсени;