Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 264716
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО
6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail: ou_rilski @abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ:
ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА
ДИРЕКТОР
ПРАВИЛНИК

ЗА  ДЕЙНОСТТА

на ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2019/2020 година


Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 15 /11.09.2019г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД 14-2 / 16.09.2019 г.