Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237874
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

1. За ПГ 6-годишни: Деца, навършили 6-годишна възраст към 31.12.2017 година, желаещи да постъпят в подготвителна група;

За ПГ 5-годишни: Деца, навършили 5-годишна възраст към 31.12.2017 година, желаещи да постъпят в подготвителна група;

2. За ПГ 6-годишни: Деца, посещавали ПГ в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково през 2016/2017 учебна година;

3. Деца на педагогически специалисти и служители, работещи в ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково;

4. Наличие на друго дете от семейството, което учи в ОУ „Свети Иван Рилски“ – Хасково;

5. Деца, чиито родители работят в системата на народната просвета;

6. Деца, живеещи в близост до училището;

7. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

(7) Децата постъпват в I клас на училището по молба на родителите или настойниците им.

(8) Училището се избира от родителите или настойниците, като при по-голям брой желаещи се спазват следните критерии:

  1. Деца, навършили 7-годишна възраст към 31.12.2017 година, желаещи да постъпят в първи клас;
  2. Деца, завършили подготвителна група в ОУ „Свети Иван Рилски“ – Хасково;
  3. Деца на педагогически специалисти и служители, работещи в ОУ „Свети Иван Рилски“ , Хасково;
  4. Наличие на друго дете от семейството, което учи в ОУ „Свети Иван Рилски“ – Хасково;
  5. Деца, чиито родители работят в системата на народната просвета;
  6. Деца, живеещи в близост до училището;
  7. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл.12. (1) На децата, завършили подготвителна група ,се издава удостоверение за училищната им готовност, в което се описва динамиката в развитието и се определя готовността им за постьпване в I клас.

(2) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

(3) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл. 13. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

Чл. 14. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

(2). За завършен клас се издава удостоверение, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

 

*********************************************************************************