Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255620
Начало Седмично разписание на часове

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 172
Слаба статияОтлична статия 

 

V класове


1.

Изобраз. изк.

Бълг. език и лит.

Математика

Английски език

Физ.възп. и спорт

География и икон.

2.

Изобраз. изк.

География и икон.

Бълг. ез и лит.

Математика

География и икон.

Английски ез.

3.

Бълг. език и лит.

Математика

Музика

География и икон.

Английски език

Изобраз. изк.

4.

Математика

Английски език

Физ възп. и спорт Музика

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

5.

География и икон. Изобраз. изк. Английски език Физ възп. и спорт

Математика

Бълг. език и лит.

6.

Английски език

Изобраз. изк.

География и икон. Бълг. език и лит. Музика Математика

1.

Английски език.

Бълг. език и лит.

История и зивил.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Математика

2.

Музика

Математика

Бълг.език и лит.

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Английски език.

3.

История и цивил.

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Математика

Английски език

Бълг. език и лит.

4.

Бълг. език и лит.

Физ.възп. и спорт

Математика

Английски език

Музика

История и цивил.

5.

Бълг. език и лит.

Английски език

Музика

История и цивил.

Математика

Физ.възп. и спорт

6.

Математика

Инф.технологии

Английски език

Музика

История и цивил.

Човекът и природата

 

1.

Математика

Английски език

Математика

Бълг. език и лит.

География и икон.

Технологии и предпр.

2.

Английски език

Бълг. език и лит.

География и иконм

Математика

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

3.

Технологии и пред.

Бълг. език и лит.

Английски език

География и икон.

Инф. технологии

Бълг. езикн и лит.

4.

Технологии и пред.

Музика

Физ.възп. и спорт

Английски език

Физ.възп. и спорт

Математика

5.

Бълг. език и лит.

Математика

Човекът и прир.

Технологии и пред.

Английски етзик

География и иконом.

6.

География и иконом. География и иконом.

Бълг. език и лит.

Технологии и пред.

Математика

Английски език

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности


1.

ИУЧ БЕЛ

История и цивилиз.

Инф.технологии

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

Английски език

2.

Инф. технологии

Човекът и прир.

ИУЧ БЕЛ

Изобраз. изк.

Английски език

Математика

3.

Човекът и прир.

Физ.възп. и спорт

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

Математика

ИУЧ-БЕЛ

4.

Математика

Музика

Изобраз. изк.

Английски език

ИУЧ-БЕЛ

Инф. технологии

5.

Физ.възп. и спорт

Математика

Човекът и прир.

ИУЧ-БЕЛ

Изобраз. изк.

Музика

6.

Музика

ИУЧ-БЕЛ

Математика

Математика

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

 

1.

ИУЧ Математика

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

ИУЧ Математика

История и цивил.

Бърг. ез. и лит.

2.

История и цивил.

ИУЧ Математика

Технологии и предпр.

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

Бърг. ез. и лит.

3.

Бълг. език и лит.

Английски език

ИУЧ Математика

Бърг. ез. и лит.

Технологии и предпр.

ИУЧ Математика

4.

Английски език

История и цивил. Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

История и цивил.

5.

Физ.възп. и спорт

Технологии и предпр.

История и цивил.

Инф. технологии

Бърг. ез. и лит.

Музика

6.

Човекът и прир.

Технологии и предпр.

Английси език

История и цивил.

Бърг. ез. и лит.

Физ.възп. и спорт