Нормативни документи

Иновативно училище

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 220580
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 165
Слаба статияОтлична статия 

 

 

VII класове

 

Ден

Понеделник

1.

Бълг. език и литература

ИУЧ Бълг. език и литерат

Технологии и предприем.

Английски език

Химия и ООС

2.

Бълг. език и литература

Английски език

Химия и ООС

История и цивилизации

ИУЧ Бълг. език и литерат

3.

Математика

История и цивилизации

ИУЧ Бълг. език и литерат

Химия и ООС

Инф.технологии

4.

Химия и ООС

Физ.възп. и спорт

Математика

ИУЧ Бълг. език и литерат

Английски език

5.

Английски език

Математика

Физ.възп. и спорт

Математика

История и цивилизации

6.

История и цивилизации

Химия и ООС

Английски език

Физ.възп. и спорт

Математика

7.

Технологии и предприем.

Изобраз. изкуство

История и цивилизации

Музика

Физ.възп. и спорт

 

Вторник

1.

Бълг. език и литература

Музика

Математика

География и икономика

Биология и ЗО

2.

Математика

Бълг. език и литература

Музика

Бълг. език и литература

География и икономика

3.

Биология и ЗО

Математика

Бълг. език и литература

Технологии и предприем.

Физика и астрономия

4.

Музика

Биология и ЗО

География и икономика

Математика

Бълг. език и литература

5.

Физика и астрономия

География и икономика

Английски език

Биология и ЗО

Математика

6.

География и икономика

Английски език

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Музика

 

 

Сряда

1.

Бълг. език и литература

Математика

Бълг. език и литература

Математика

Физ.възп. и спорт

2.

Математика

Физика и астрономия

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Математика

3.

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Инф.технологии

История и цивилизации

4.

История и цивилизации

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Изобраз. изкуство

Английски език

5.

Инф.технологии

Физ.възп. и спорт

Математика

Английски език

Изобраз. изкуство

6.

Английски език

История и цивилизации

Изобраз. изкуство

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

 


Четвъртък

1.

Математика

Английски език

Биология и ЗО

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

2.

Английски език

Биология и ЗО

Математика

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

3.

Изобраз. изкуство

Математика

Инф.технологии

Музика

Физика и астрономия

4.

Физика и астрономия

Инф.технологии

Английски език

Математика

Технологии и предприем.

5.

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

Музика

Английски език

Математика

6.

Бълг. език и литература

Технологии и предприем.

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Английски език

 

 

Петък

1.

ИУЧ Математика

География и икономика

ИУЧ Английски език

Биология и ЗО

Музика

2.

ИУЧ Английски език

ИУЧ Математика

География и икономика

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

3.

Музика

Физика и астрономия

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

География и икономика

4.

География и икономика

ИУЧ Английски език

ИУЧ Математика

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

5.

Биология и ЗО

Музика

Физика и астрономия

ИУЧ Английски език

Бълг. език и литература

6.

ИУЧ Бълг. език и литерат

Бълг. език и литература

Физ.възп. и спорт

География и икономика

ИУЧ Английски език

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности