Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

на ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2018/2019 година

Календарният  план е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол    №12/13.09.2018г .и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/ 17.09.2018г.

 

 

 

 

 


М.Септември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

17.09. 2018 г.  

Тържествено откриване на учебната 2018/ 2019 година 

Ст.Пенева, К.Добрева, Г. Кирилова,   Л.Георгиев, Н. Запрянов, П.Йорданова и

кл. ръководители на първи клас

26.09. 2018 г. 

Празник на английския език и английската книга

Б.Точевска, Д.Иванова, В.Колев,Т. Желева

 

М. Октомври

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

16 - 20.10. 2018 г.

Седмица,  посветена на  „Св. Иван Рилски“

К.Добрева, С. Пенева, А.Димитрова, Г.Кирилова, Огняна Славилова, Г.Маратилова, Н.Александрова, Св.Вътева

Презентация“ Св.Иван Рилски‘‘- покровител на българите‘‘

П.Петрова , Б.Митев

Спортни състезания

Кл. ръководители от НЕ и ПЕ,  П.Йорданова, Л. Георгиев, Н.Запрянов

 

М. Ноември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

01.11. 2018 г.

Ден на Народните будители – крепители на българския дух и народност

Радка Петрова,

А.Йорданова,

Св. Бойчева

18 – 20.11.2018 г.

Почит към жертвите на катастрофи

Ив. Димова, Ст. Митева,  Е. Жекова

М. Декември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

17.12.-21.12.2018г.

Коледните и новогодишни празници.Участие в Коледен базар и коледуване

Огняна Славилова.

П.Щипски,

Г.Кирилова и

кл. ръководители на НЕ и ПЕ


 

М. Януари

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

25.01. 2019 г.

Кукерско шествие – начален етап

Д.Костадинова и Н.Александрова

 

М. ФЕВРУАРИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

09.02.2019 г.

Международен ден за безопасен интернет

Пл. Петрова, Б. Митев,

13 - 17.02.2019 г.

Поклон пред подвига на Апостола на свободата Васил Левски

А.Димитрова, М.Георгиева

С.Тодорова

26- 28. 02. 2019  г.

Световен ден срещу тормоза в училище. Ден на розовата фланелка – инициатива „Училище без насилие“

 

Р.Щипска, Св.Вътева                                                             Хр.Масалджиева,

Н. Ангелова,

Илия Сталев

 

 

М. МАРТ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

01.03. 2019 г. 

Народни традиции и обичаи за здраве и благополучие

О.Славилова, А.Мамирева

А.Колева, Г. Еленска

03.03. 2019 г.

Национален празник

Зам.директорите и класните ръководители на НЕ и ПЕ

 

М. АПРИЛ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

10 - 14.04. 2019 г.

Международен ден на детската книга

Св.Георгиева, М.Станкова

20.04. 2019 г. 

143 години от избухването на Априлското въстание

Г.Михайлов

Хр. Масалджиева

Д.Дукова

22.04. 2019  г.

Световен ден на Земята

Ст.Тагарова

А. Димитрова

Н.Христонова

22.04-25..04.2019  г.

Великденски празници

Т.Петрова, Г.Маратилова, О.Славилова, П. Щипски

 

 


 

М. МАЙ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

24.05.2019 г.

Празник на българската просвета,  култура и славянската писменост

Зам.директорите и класните ръководители от НЕ и ПЕ

01.06.2019  г.

Годишно утро в 1 клас.

Кл. ръководители на първи клас

31.05. 2019 г.

Световен ден за борба срещу тютюнопушенето

И.Славова. Т.Димитрова

Н.Ангелова, Илия Сталев

 

Организиране на екскурзии с ученици от начален  етап

Кл. ръководители от НЕ

 

 

М. ЮНИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

15.06.-30.06. 2019 г.

Тържествено закриване на учебната година в ПЕ

Кл. ръководители на седми клас, Г. Кирилова, П. Йорданова,  Л. Георгиев.

 

 

 

Организиране на екскурзии с ученици от ПЕ

Кл. ръководители от ПЕ