Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ “ Св. Иван Рилски“ гр. Хасково

за учебната 2019/2020 година

Календарният план е приет на заседание на Педагогическия съвет на 14.09.2020г., Протокол № 11 / 14.09.2020г. и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-1/15.09.2020 г.

 

 

 


М.Септември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

Присъствена форма

Електронна среда

15.09. 2020 г.  

Тържествено откриване на учебната 2020/ 2021година 

Н. Юсуф, М. Тодорова,  Г. Кирилова,    Л. Георгиев, Пл.Йорданова и

кл. ръководители на първи клас

21.- 25.09.2020 г.

Празник на английския език и английската книга

Презентация на тема: „Международен ден на европейските езици“

Б.Точевска, Д. Чонкова-Иванова,  А.Йорданова, В.Колев, Т.Арабаджиев, Т. Желева

 

М. Октомври

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

Присъствена форма

Електронна среда

12 - 16.10. 2020 г.

1. Изложба свързана с живота и делото на Иван Рилски

Виртуална изложба свързана с живота и делото на Иван Рилски

М.Янкова, П. Щипски

Т. Радичева, M. Станкова, Н.Александрова

2. Презентация” Св. Иван Рилски‘‘- покровител на българите”

Презентация” Св. Иван Рилски‘‘- покровител на българите”

П. Петрова, Б. Митев,

3. Спортни състезания

 

Н.Запрянов, Л. Георгиев, П.Йорданова

 

М. Ноември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна среда

 

29.10. 2020 г.

Ден на Народните будители – крепители на българския дух и народност

Ден на Народните будители – крепители на българския дух и народност - презентация

С.Дойчева, М.Сурчева, К.Добрева, М.Тодорова, А. Колева

 

16 – 20.11. 2020 г.

Ден за почит към жертвите на катастрофи

Презентация, свързана с темата за спазването на правилата за движение по пътищата.

Ив. Димова, Г. Георгиева, В. Колев, Р. Петрова, Н.Чолак

М. Декември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

Присъствена форма

Електронна среда

14–18.12.2020 г.

Коледни празници. Участие  в коледен базар и коледуване.

Виртуална изложба, свързана с коледните празници.

Огняна Славилова, Н. Ангелова, П. Щипски, Г. Кирилова и кл. р–ли на НЕ и ПЕ


М. Януари

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна среда

 

19. 01. 2021 г.

Почит към освободителите на град Хасково

Презентация на тема: „Освободителите на град Хасково“

Д. Дукова, Т. Болутова, Анна Мамирева, Т. Арабаджиев

19.–22.01. 2021 г.

Кукерско шествие – начален етап

Презентация за кукерските празници и обичаи.

Н. Христонова, Гергана Георгиева, Св. Бойчева, С.Тагарова, С.Тодорова, З. Кавракирова

 

М. ФЕВРУАРИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна среда

 

09.02.2021 г.

Международен ден за безопасен интернет

Презентация на тема: „Безопасен интернет“

Пл. Петрова, Б. Митев, Добромира Иванова

16.02.2021 г.

Поклон пред подвига на Апостола на свободата Васил Левски

Презентация на тема: “Живот и дело на Васил Левски“

С. Пенева, Анна Мамирева, Н. Демирева, Е. Георгиева

24. 02. 2021 г.

Световен ден срещу тормоза в училище.Ден на розовата фланелка-инициатива „Училище без насилие“

 

Презентация на тема: „Училище без насилие“

 

Г. Маратилова, Илия Сталев, Н. Ангелова, Г. Петрова

Хр.Масалджиева, М.Апостолова

 

 

М. МАРТ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна среда

 

01.03. 2021 г. 

Народни традиции и обичаи за здраве и благополучие

Презентация на тема: „Народни традиции и обичаи“

Огняна Славилова, Г. Еленска, К. Вълкова

Н.Панева, В. Тенева,

03.03. 2021 г.

Национален празник

Презентация на тема” 3- март освобождението на България”

Зам. директорите и класните ръководители на НЕ и ПЕ

 

 


М. АПРИЛ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна

среда

 

12 -16.04.2021 г.

Международен ден на детската книга

Презентация на тема: „Любими детски автори“

Св. Георгиева, Й. Първанова,

Мюмюне Юсеин, М. Василева

20.04. 2021  г.

145 години от избухването на Априлското въстание

Презентация на тема: „ Априлско въстание“

Хр. Масалджиева, Т.Николова, Г.Михайлов

Т. Петрова

22.04. 2021  г.

Световен ден на Земята

Презентация на тема „ Ден на Земята”

 

Т. Димитрова, Н.Ангелова

А. Димитрова, И.Сталев,

Шерифе Осман

26.-30.04 2021 г.

Великденски празници

Виртуална изложба

С.Бойчева, Т.Петрова, Г. Еленска,Огняна Славилова, П. Щипски,

 

 

М. МАЙ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна

среда

 

04.05.2021 г

Ден на Европа

1. Презентация на тема „ Европейски съюз”

2. Виртуална игра „ Да опознаем Европа, като поиграем”

3. Туристически паспорт- „Виртуална обиколка на ЕС“

А. Димитрова, И. Сталев, Н. Ангелова, Т. Николова

18.05.2021 г.

Празник на българската просвета,  култура и славянската писменост

Презентация на тема: „ 24 май- Ден на славянската писменост и култура”

Виртуална изложба.

Зам. директорите и класните ръководители от НЕ и ПЕ

01.06.2021г. 

Годишно утро в 1 клас.

Кл. ръководители на първи клас

 

Организиране на екскурзии с ученици от начален  етап

 

Кл. Ръководители от НЕ

М. ЮНИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Присъствена форма

Електронна

среда

 

15.06. 2021г.

Тържествено закриване на учебната година за четвъртокласниците

Кл. ръководители на четвърти клас, Н.Ангелова

30.06. 2021 г

 

Тържествено закриване на учебната година за седмокласниците

Кл. Ръководители от ПЕ

Г. Кирилова, Н.Запрянов , П. Йорданова,  Л. Георгиев

 

 

Комисия:

Председател: Мария Георгиева

Членове: Антоанета Димитрова

Светлана Вътева

Анна Мамирева-Атанасова