Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ “ Св. Иван Рилски“ гр. Хасково

за учебната 2019/2020 година

Календарният  план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №15/11.09.2019 г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД – 14 – 4/17.09.2019 г.

 

 

 


М.Септември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

16. 09. 2019 г.

Тържествено откриване на учебната 2019/ 2020 година

С.Пенева, Г. Кирилова   Л.Георгиев, Пл.Йорданова и

кл. ръководители на първи клас

 

26.09. 2019 г.

Празник на английския език и английската книга

Б.Точевска, Д. Чонкова-Иванова,  А.Йорданова, В.Колев, Т.Арабаджиев, Т. Желева

 

М. Октомври

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

14.10 - 18.10. 2019 г.

Седмица посветена на патрона на ОУ“ Св. Иван Рилски”

Понеделник –  14.10. 2019 г -тържествено откриване със слово на Директора

 

Място: училищния двор

Начало: 10:00 часа

 

 

 

Обявявяне програма с дейностите, посветени на патронния празник през седмицата

1.2  Поднасяне на цветя пред барелефа наСв“ Иван Рилски“/ по график

Понеделник- първи клас

Вторник –втори клас

Сряда- трети клас

Четвъртък – четвърти клас

Петък – учениците от ПЕ/ по график/

Вторник-  15.10.2019 г

2.1 Ден на предварително организирани и подредени по етажите в училище изложби на тема‘‘ Моето училище сега и в бъдеще“- рисунки, макети, фотоизложба

I етаж- фотоизложба “През погледа на съвремието – минало и настояще“,  значими събития от историята на училището

2 етаж- изложба на рисунки от настоящи и бивши ученици

 

3 етаж- изложба на тема  ‘’Природата и историята през детските очи’’

 

4 етаж- изложба на рисунки от настоящи и бивши ученици

 

2.2 „Училището ни днес...”

Мероприятия по випуски за час на класа

I клас
Моят първи патронен празник – презентация за живота и делото на ‘’ Св. Иван Рилски’’

II клас
„ В музея’’- занимателни игри

III клас -  посещение на църквата ‘’Св.Димитър’’

 

 

IV   клас
Презентация за живота и делото на„ Св. Иван Рилски’’

 

Сряда- 16.10.2019 г.

3.1. Спортни турнири по футбол и народна топка

 

 

 

4. Четвъртък- 17.10. 2019

4.1 Тържествено шествие с мажоретки и духов оркестър - 17.00 часа

 

4.2.Тържествен юбилеен концерт- 18.00 часа

 

 

5. Петък – 18.10.2019 г

НЕ-шафетни игри-отбори от НЕ в зала "Дружба"

 

ПЕ

V клас
Посещение на църквата „Св Димитър’’

 

 

VI клас

„Животът в училище- уроци и игри, слънцата на мечтите ни през детските

очи’’

 

 

VII клас

Дейности на класа на тема

,,Св. Иван Рилски в модерния глобален свят”

Награждаване на участниците в състезания и турнирите, посветени на празника – грамоти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Александрова, Г. Маратилова, Г. Кирилова и учителите  по ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класните ръководители от НЕ

 

 

 

 

 

 

Класните ръководители от ПЕ

 

 

 

 

 

1 етаж А. Йорданова,  Д.Дукова, В.Колев, Н.Христонова

 

2  етаж – М.Сурчева, Г. Маратилова, E. Панайотова, Б. Точевска,

Павел Щипски

 

3 етаж- Ив.Димова, Т.Димитрова, А. Димитрова , Г. Георгиева

 

4 етаж-  Р. Щипска, Т. Петрова, М. Янкова, T.Христова

Огняна Славилова

 

 

 

 

Св. Георгиева, Г.Михайлов

 

 

 

 

Й. Първанова

К. Вълкова

 

С.Тагарова, Сп.Тодорова

 

 

 

 

Р. Щипска,

Св. Вътева

 

 

 

 

Пл. Йорданова, Л Георгиев, Н.Запрянов

 

 

 

 

Хр. Иванов, А. Димитрова,  Г. Маратилова, Пл.Йорданова, Илия Сталев

Комисията за тържествения концерт -    Б.Митев, Св.Вътева, Ст. Пенева, Г. Кирилова

 

 

 

 

Св. Вътева, Г. Михайлов,

Т. Арабаджиев, М.Георгиева

 

 

 

А.Йорданова

П.Йорданова

 

 

 

Т. Димитрова

Ив. Димова

С.Пенева

 

 

 

 

 

Хр.Масалджиева

А.Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите по ФВС, Т.Радичева, Н. Ангелова, А. Мамирева, Г.Петрова Е.Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ноември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

29. 10. 2019 г.

Ден на Народните будители – крепители на българския дух и народност

А.Мамирева, Ст. Тагарова

С. Пенева, Н. Ангелова

Г.Еленска, Св.Бойчева

18 – 22.11.2019 г.

Почит към жертвите на катастрофи

Ив. Димова, Г. Михайлов, В. Тенева, Хр.Тенчев, Т.Николова

 

М. Декември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

Коледните и новогодишни празници.Участие в Коледен базар и коледуване

 

О. Славилова, Н.Ангелова

П.Щипски, Г.Кирилова и

кл. ръководители на НЕ и ПЕ


 

М. Януари

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

24.01.2020 г.

Кукерско шествие – начален етап

Д.Митева,Т.Христова,  Т.Петрова, Р.Стоянова

 

 

 

М. ФЕВРУАРИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

04. 02. 2020 г.

Международен ден за безопасен интернет

Пл. Петрова, Б.Митев. Г. Георгиева, Н.Ангелова, И.Сталев

17 - 21. 02. 2020 г.

Поклон пред подвига на Апостола на свободата Васил Левски

А.Димитрова, М. Георгиева

Т.Филипова, Е.Панайотова

26. 02. 2020 г.

Световен ден срещу тормоза в училище.-ден на розовата фланелка – инициатива „Училище без насилие“

 

Р.Щипска, М.Янкова, Р. Петрова, И.Сталев, Н.Ангелова

Хр.Масалджиева, М.Апостолова,З.Байрямали

 

 

М. МАРТ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

28.02. 2020 г.

Народни традиции и обичаи за здраве и благополучие

О.Славилова, А.Мамирева

Т.Болутова, Е.Жекова, Н.Чолак, В.Калинова

25.02. 2020 г.

Тържества по случай Националния празник

Зам.директорите и класните ръководители на НЕ и ПЕ

 

М. АПРИЛ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

13- 17.04. 2020 г.

Международен ден на детската книга

 

Св.Георгиева, Здр. Кавракирова, Й.Първанова

Мюмюне Юсеин, М.Василева

21.04. 2020 г.

144 години от избухването на Априлското въстание

Хр. Масалджиева. Н.Христонова, Д.Петрова

22.04. 2020 г.

Световен ден на Земята

Т. Димитрова, Н.Ангелова

А. Димитрова, И.Сталев

Св. Вътева, Шерифе Осман

 

21.04.- 25.04.2020 г.

Организиране на зелено училище

Кл. ръководители НЕ

17-20.04.2020  г.

Великденски празници

Н.Демирева,  Н.Панева Г.Маратилова, О.Славилова, П. Щипски


 

М. МАЙ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

19.05.2020 г.

Празник на българската просвета,  култура и славянската писменост

Зам.директорите

и класните ръководители от НЕ и ПЕ

01.06.2020 г.

Годишно утро в 1 клас.

Кл. ръководители на първи клас

29.05. 2020 г.

Световен ден за борба срещу тютюнопушенето

В .Колев ,  Т. Димитрова, Св.Бойчева, Н.Ангелова

 

Организиране на екскурзии с ученици от начален  етап

Кл. ръководители от НЕ

 

М. ЮНИ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

15.06.2020 г.

Тържествено закриване на учебната година за четвъртокласниците

Кл. ръководители на четвърти клас, Н.Ангелова

30.06.2020 г.

Тържествено закриване на учебната година за седмокласниците

Кл. ръководители на   седми клас, Г. Кирилова, Н.Запрянов , П. Йорданова,  Л. Георгиев

 

 

 

Организиране на екскурзии с ученици от ПЕ

Кл. ръководители от ПЕ

 

Изготвили:    А. Димитрова............

М.Георгиева............