Оценка на читателите: / 172
Слаба статияОтлична статия 

 

Седмично разписание на часовете в сила от 06.02.2020 година

 

I класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

Човекът и прир.

Математ.

Англ. ез

ФВС

Математ.

 

5.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Вторник

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

5.

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ


 

 

Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

3.

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

4

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

5

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ


 

 

 

 

 

 

Петък

1.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ – Англ. език

2.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Английски език

ИУЧ - БЕЛ

3.

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Английски език

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Метемат.

4.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

 

 

 

 

 


 

II класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

4.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Англ. език

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

Изобр. изк.

5

ФВС

Англ. език

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Музика

Музика

Англ. език
Вторник

1.

Англ. език

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

2.

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

3.

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

Метемат.

Метемат.

БЕЛ

4.

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

Англ. език

ФВС

ФВС

БЕЛ

5.

Музика

ФВС

Музика

ФВС

Англ. език

Спортни дейн.

ФВС


 


Сряда

1.

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

Метемат.

БЕЛ

Англ. Език

БЕЛ

2.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

4.

БЕЛ

Метемат.

ИУЧ-Англ. език

Музика

ФВС

Метемат.

Метемат.

5

Техн. и предпр.

Музика

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Спортни дейн.

Изобр. изк.

Техн. и предпр.


Четвъртък

1.

БЕЛ

Околен свят

БЕЛ

БЕЛ

Околен свят

ИУЧ-Англ. език

Околен свят

2.

Околен свят

БЕЛ

Околен свят

Околен свят

ИУЧ-Англ. език

Околен свят

БЕЛ

3.

Изобраз. изк

Изобраз. изк

Изобраз. изк

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Изобраз. изк

4.

ИУЧ-Англ. език

Техн. и предпр.

ФВС

Изобраз. изк

Изобраз. изк Изобраз. изк

Музика

5.


Петък

1.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ-Метемат.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ-Метемат.

2.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ - Метемат.

Музика

Музика

Музика

ИУЧ-БЕЛ

3.

Музика

Музика

Музика

ИУЧ - Метемат.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Музика

4.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ИУЧ - Метемат.

ФВС

ФВС

5.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Изобр. изк.

ИУЧ - Метемат.

Спортни дейн.

 

 


 

III класове


Ден

Понеделник

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

Англ. език

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

3

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

4

ЧО

ЧО

ЧО

Англ. Език

ФВС

БЕЛ

ФВС

5

ИИ

ИИ

Англ. Език

ЧО

ЧО

ФВС

ЧО

6

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

 

Вторник

1

Англ. език /БТ/

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

ФВС

Математика

Математика

Англ. език

4

Математика

БЕЛ

Математика

Математика

ФВС

Англ. Език

Математика

5

ФВС

ЧП

ЧП

ЧП

Англ. език

ФВС

ЧП

6

ЧП

ФВС

ИИ

ИИ

ЧП

ЧП

ФВС

 

Сряда

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. Език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3

Математика

Математика

Англ. език

БЕЛ

Математика

Математика

Математика

4

ЧО

Англ. език

Математика

БЕЛ

ЧО

ЧО

ФВС

5

Англ. език

ЧО

ЧО

ФВС

ИИ

ФВС

ЧО

6

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 

 

 

  

Четвъртък

1

Математика

Математика

Математика

Математика

БЕЛ

Математика

КМ

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

КМ

Англ. език

3

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

КМ

Англ. език

БЕЛ

4

ФВС

Техн. и предприем.

ИИ

КМ

Англ. Език

БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

5

ИИ

ИИ

КМ

Англ. език

Математика

ИУЧ-БЕЛ

Математика

 

КМ

ФВС

ФВС

ЧО

ФВС

ИИ

ИИ

 

 


 

Петък

1

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Математ

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

2

ИУЧ-Математика

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Математика

ИУЧ-Математика

ИУЧ-Математика

ИУЧ-Математика

3

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Математика

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

4

Техн. и предприем.

КМ

Техн. и предприем.

Техн. и предприем.

Техн. и предприем.

Техн. и предприем.

Техн. и предприем.

5

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 


IV класове


Ден

4 Е

4 Ж

Понеделник

1.

Бълг. ез.

Бълг. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг. ез.

Математика.

Английски ез.

2.

Бълг. ез.

Бълг. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Английски ез.

Бълг.ез.

3.

Математика

ФВС

Математ.

Математ.

Англ. ез.

Бълг. ез.

Бълг. ез.

4.

Човекът и прир

Математ.

Английски ез.

ФВС.

Математ.

Бъл. ез.

Математ.

5.

ФВС.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

6

Комп. модел.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 

 

Вторник

1.

Бълг.ез.

Математ.

Бълг.ез.

Англ. ез.

Бълг. ез.

Бълг. ез

Бълг.ез.

2.

Бълг.ез.

Англ. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

3.

Математ.

Бълг. ез.

Англ. ез.

Бълг. ез.

Матем.

ФВС.

Математ.

4.

Англ. език

Бълг. ез.

Математ.

Математ.

ФВС.

Математ.

Човекът и общест.

5.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

ФВС

6.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Комп.мод

Изобр. изк.

Изобр. изк.

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Англ.ез.

Бълг. ез.

2.

Англ.ез.

Бълг.ез.

Бълг. ез.

Бълг. ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

3.

Бълг. ез.

ФВС

Математ.

ФВС

Математ.

Бълг. ез.

Англ.ез.

4.

Математ.

Математ.

Комп. мод.

Математ.

Англ. ез.

Математ.

Математ.

5.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

ФВС

Комп. модел.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

ЧКР

ЧКР

ЧКР

ЧКР

ЧКР

ЧКР

ЧКР

Четвъртък

1.

Англ. ез.

Бълг. ез

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

2.

Бълг. ез.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Англ. ез.

Човекът и прир

Математ.

Човекът и прир.

3.

Математ.

Математ.

Англ. ез.

Човекът и прир.

ФВС

Човекът и прир.

Комп. мод.

4.

Човекът и прир.

Англ. ез.

Математ.

Математ.

Математ.

Комп. мод.

Математика

5.

Музика

Комп. мод.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

ФВС

Англ. ез.

6.


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1.

ИУЧ-Бълг.ез.

Англ. ез.

ФВС

ИУЧ-Бълг.ез

ИУЧ-Бълг.ез

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

2.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

3.

ФВС

ИУЧ-Бълг.ез

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

Англ. ез

ИУЧ-Матем.

4.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

Техн. и пр-во

Англ. език

ИУЧ-Матем.

ФВС

5.

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Англ. ез.

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

 


 

V класове


1.

Изобраз. изк.

Бълг. език и лит.

Математика

Английски език

Физ.възп. и спорт

География и икон.

2.

Изобраз. изк.

География и икон.

Бълг. ез и лит.

Математика

География и икон.

Английски ез.

3.

Бълг. език и лит.

Математика

Музика

География и икон.

Английски език

Изобраз. изк.

4.

Математика

Английски език

Физ възп. и спорт Музика

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

5.

География и икон. Изобраз. изк. Английски език Физ възп. и спорт

Математика

Бълг. език и лит.

6.

Английски език

Изобраз. изк.

География и икон. Бълг. език и лит. Музика Математика

1.

Английски език.

Бълг. език и лит.

История и зивил.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Математика

2.

Музика

Математика

Бълг.език и лит.

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Английски език.

3.

История и цивил.

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Математика

Английски език

Бълг. език и лит.

4.

Бълг. език и лит.

Физ.възп. и спорт

Математика

Английски език

Музика

История и цивил.

5.

Бълг. език и лит.

Английски език

Музика

История и цивил.

Математика

Физ.възп. и спорт

6.

Математика

Инф.технологии

Английски език

Музика

История и цивил.

Човекът и природата

 

1.

Математика

Английски език

Математика

Бълг. език и лит.

География и икон.

Технологии и предпр.

2.

Английски език

Бълг. език и лит.

География и иконм

Математика

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

3.

Технологии и пред.

Бълг. език и лит.

Английски език

География и икон.

Инф. технологии

Бълг. езикн и лит.

4.

Технологии и пред.

Музика

Физ.възп. и спорт

Английски език

Физ.възп. и спорт

Математика

5.

Бълг. език и лит.

Математика

Човекът и прир.

Технологии и пред.

Английски етзик

География и иконом.

6.

География и иконом. География и иконом.

Бълг. език и лит.

Технологии и пред.

Математика

Английски език

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности


1.

ИУЧ БЕЛ

История и цивилиз.

Инф.технологии

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

Английски език

2.

Инф. технологии

Човекът и прир.

ИУЧ БЕЛ

Изобраз. изк.

Английски език

Математика

3.

Човекът и прир.

Физ.възп. и спорт

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

Математика

ИУЧ-БЕЛ

4.

Математика

Музика

Изобраз. изк.

Английски език

ИУЧ-БЕЛ

Инф. технологии

5.

Физ.възп. и спорт

Математика

Човекът и прир.

ИУЧ-БЕЛ

Изобраз. изк.

Музика

6.

Музика

ИУЧ-БЕЛ

Математика

Математика

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

 

1.

ИУЧ Математика

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

ИУЧ Математика

История и цивил.

Бърг. ез. и лит.

2.

История и цивил.

ИУЧ Математика

Технологии и предпр.

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

Бърг. ез. и лит.

3.

Бълг. език и лит.

Английски език

ИУЧ Математика

Бърг. ез. и лит.

Технологии и предпр.

ИУЧ Математика

4.

Английски език

История и цивил. Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

История и цивил.

5.

Физ.възп. и спорт

Технологии и предпр.

История и цивил.

Инф. технологии

Бърг. ез. и лит.

Музика

6.

Човекът и прир.

Технологии и предпр.

Английси език

История и цивил.

Бърг. ез. и лит.

Физ.възп. и спорт

 

 

  

VI класове


 

Понеделник

1.

Човекът и прир

Математика

История и цивил.

Бълг. език. и лит

Музика

2.

Физ. възп. и спорт

Човекът и прир.

Математика

Бълг. език. и лит

Математика

3.

Математика

История и цивил.

Изобраз. изк.

Физ. възп. и спорт

ИУЧ-БЕЛ

4.

История и цивил.

Бълг. език. и лит

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

ИУЧ-БЕЛ

5.

Бълг. език. и лит

Английски език

Човекът и прир.

Математика

История и цивил.

6.

Английски език

Физ. възп. и спорт

Бълг. език. и лит

История и цивил

Човекът и прир

Вторник

1.

Изобраз. изк.

ИУЧ-БЕЛ

Човекът и прир.

Музика

Физ.възп. и спорт

2.

Изобраз. изк.

ИУЧ-БЕЛ

Бълг. ез. и лит.

Човекът и природата

Музика

3.

Математика

Музика

Физ.възп. и спорт

Английски език

Човекът и прир.

4.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Математика

Математика

Английски език

5.

Информационни техн

Математика

География и икон.

Бълг. ез. и лит.

Математика

6.

Бълг. ез. и лит.

География и икон.

Английски език

Физ.възп. и спорт

Бълг. ез. и лит.

 

Сряда

1.

ИУЧ- БЕЛ

Изобраз. изк

Математика

История и цивилизация

Матемакика

2.

ИУЧ-БЕЛ

Изобраз. изк

История и цивилизация

Информационни техн.

Английски език

3.

Английски език

История и цивилизация

Физ. възп. и спорт

Математика

Бълг. език и лит.

4.

История и цивилизация

Бълг. език и лит.

Английски език

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк

5.

Математика

Английски език

Музика

Музика

Изобраз. изк

6.

Музика

Математика

Бълг. език и лит.

Английски език

История и цивилизация


1.

Английски език

Физ.възп. и спорт

Български ез. и лит.

География и иконом.

Български ез. и лит.

Четвъртък

2.

География и иконом.

Английски език

Български ез. и лит.

Технологии и предпр.

Български ез. и лит.

3.

Математика

Български ез. и лит.

Информационни техн

Английски език

География и иконом.

4.

Физ.възп. и спорт

Български ез. и лит.

Технологии и предпр.

Математика

Ангнлийски език

5.

Български ез. и лит.

Информационни техн

Математика

ИУЧ-БЕЛ

Математика

6.

Български ез. и лит.

Математика

Английски език

ИУЧ-БЕЛ

Физ.възп. и спорт

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

................................

Спортни дейности

 

Петък

1.

Човекът и прир.

ИУЧ-Математика

Човекът и прир.

ИУЧ Математика

Физ.възп. и спорт

2.

ИУЧ-Математика

Музика

ИУЧ Математика

Човекът и прир.

Технологии и предпр.

3.

Музика

Технологии и предпр

Музика

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

4.

Физ.възп. и спорт

Физ.възп. и спорт

ИУЧ БЕЛ

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

5.

Български ез. и лит.

Човекът и прир.

ИУЧ БЕЛ

Изобраз. изк.

Български ез. и лит.

6.

Технологии и предпр.

Български ез. и лит.

Физ.възп. и спорт

Български ез. и лит.

Информационни техн.


Спортни дейности


 


 

 

VII класове

 

Ден

Понеделник

1.

Бълг. език и литература

Английски език

Химия и ООС

Математика

Изобразително изк.

2.

Бълг. език и литература

Химия и ООС

Информационни техн

Английски език

Изобразително изк.

3.

Химия и ООС

Бълг. език и литер.

Математика

География и икон.

Инф.технологии

4.

География и икон.

Математика

Бълг. език и литер.

Информационни техн

Английски език

5.

Математика

География и икон.

Английски език

Бълг. ез. и лит.

Бълг. ез. и лит.

6.

Английски език

Информационни техн

География и икон.

Изобразително изк.

Математика

7.

Физ.възп. и спорт

Технологии и предпр.

Музика

Изобразително изк.

География и иконом.

 

Вторник

1.

Бълг. език и литература

Английски език

Математика

Музика

Математика

2.

Математика

История и цивилизация

История и цивилизация

Математика

Физическо възп.

3.

Изобразтелно изк.

Математика

Изобразтелно изк.

Бълг. език и литература

Английски език

4.

Изобразтелно изк.

Бълг. език и литература

Изобразтелно изк.

Английски език

История и цивилизация

5.

История и цивилизация

Изобразтелно изк.

Английски език

Химия и ООС

Бълг. език и литература

6.

Английски език

Изобразтелно изк.

Бълг. език и литература

История и цивилизация

Химия и ООС

 

 

Сряда

1.

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Физ.възп. и спорт

Английски език

Бълг. език и литература

2.

Биология и ЗО

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

Математика

Английски

3.

Технологии и предпр

Математика

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Биология и ЗО

4.

Математика

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Математика

5.

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

Математика

Физическо възп.

Физика и астрономия

6.

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Бълг. език и литература

Физическо възп.

 


Четвъртък

1.

ИУЧ-БЕЛ

Математика

История и цивилиз.

Математика

Химия ООС

2.

Физ.възп. и спорт

История и цивилиз.

Математика

Химия ООС

Математика

3.

Математика

Музика

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

История и цивилизация

4.

Английски език

Химия ООС

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

5.

История и цивилиз.

Английски език

Химия ООС

Технологии и предприем.

Бълг. език и литература

6.

Химия ООС

Бълг. език и литература

Английски език

История и цивилиз.

Технологии и предприем.

 

 

Петък

1.

ИУЧ Английски език

География и икономика

Технологии и предпр

ИУЧ Бълг. език и литература

ИУЧ Английски език

2.

Биология и ЗО

ИУЧ Английски език

ИУЧ Бълг. език и литература

ИУЧ Английски език

География и икономика

3.

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

ИУЧ Английски език

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Бълг. език и литература

4.

Информ. техн.

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

География и иконом.

Музика

5.

География и икон.

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

ИУЧ Математика

6.

Музика

ИУЧ Бълг. език и литература

География и икономика

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности