Оценка на читателите: / 165
Слаба статияОтлична статия 

 

Седмично разписание на часовете в сила от 16.09.2019 година

 

I класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

5.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Вторник

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

5.

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ


 

 

Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

4.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

3.

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

4

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

5

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ


 

 

 

 

 

 

Петък

1.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ – Англ. език

2.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Английски език

ИУЧ - БЕЛ

3.

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Английски език

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ - Метемат.

4.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

 

 

 

 

 


 

II класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

3.

Метемат.

Метемат.

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

4.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Англ. език

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

Изобр. изк.

5

ФВС

Англ. език

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Музика

Музика

Англ. език
Вторник

1.

Англ. език

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

2.

Метемат.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

3.

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

Метемат.

Метемат.

БЕЛ

4.

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

Англ. език

ФВС

ФВС

БЕЛ

5.

Музика

ФВС

Музика

ФВС

Англ. език

Спортни дейн.

ФВС


 


Сряда

1.

Метемат.

БЕЛ

Метемат.

Метемат.

БЕЛ

Англ. Език

БЕЛ

2.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

4.

БЕЛ

Метемат.

ИУЧ-Англ. език

Музика

ФВС

Метемат.

Метемат.

5

Техн. и предпр.

Музика

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Спортни дейн.

Изобр. изк.

Техн. и предпр.


Четвъртък

1.

БЕЛ

Метемат.

БЕЛ

БЕЛ

Метемат.

ИУЧ-Англ. език

Метемат.

2.

Околен свят

БЕЛ

Околен свят

Метемат.

ИУЧ-Англ. език

Метемат.

БЕЛ

3.

Метемат.

Околен свят

Метемат.

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Околен свят

4.

ИУЧ-Англ. език

Техн. и предпр.

ФВС

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Музика

5.


Петък

1.

ИУЧ - Метемат.

ИУЧ-Метемат.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ-Метемат.

2.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ - Метемат.

Музика

Музика

Музика

ИУЧ-БЕЛ

3.

Музика

Музика

Музика

ИУЧ - Метемат.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Музика

4.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ИУЧ - Метемат.

ФВС

ФВС

5.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Изобр. изк.

ИУЧ - Метемат.

Спортни дейн.

 

 


 

III класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Матем.

Англ. език

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

3.

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

4.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Англ. език

Матем.

БЕЛ

Матем.

5.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Англ. език

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

6

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 

 

 

 

 

 


Вторник

1.

Англ. език

Матем.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

БЕЛ

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

Англ. език

4.

Матем.

БЕЛ

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Човекът и прир.

Англ. език

Матем.

5.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Англ. език

Човекът и прир.

Човекът и прир.

6.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

 

 

 

 

 

 


Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Матем.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Матем.

Матем.

Англ. език

БЕЛ

Матем.

Матем.

Матем.

4.

Човекът и общ.

Англ. език

Матем.

БЕЛ

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

5.

Англ. език

Човекът и общ.

Човекът и общ.

Човекът и общ.

ИИ

ИИ

ИИ

6.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

 

 

 

 
Четвъртък

1.

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

БЕЛ

Комп. мод.

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Комп. мод.

Англ. език

3.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Комп. мод.

Англ. език

БЕЛ

4.

Комп. мод.

Комп. мод.

Изобр. изк.

Комп. мод.

Англ. език

Матем.

Матем.

5.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Комп. мод.

Англ. език

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

6.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 


 

Петък

1.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Матем.

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

2.

ИУЧ-Матем.

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

3.

Англ. език

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Матем.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

Изобр. изк.

4.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV класове


Ден

4 Е

4 Ж

Понеделник

1.

Изобраз. изк.

Математ.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

2.

ФВС

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

3.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Англ. език

ФВС

Бълг.ез.

Математ.

Математ.

4.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

Математ.

Математ.

ФВС

Англ. език

5.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

6

Комп. модел.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

 

 

Вторник

1.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

Англ. език

Бълг.ез.

2.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

3.

Математ.

Математ.

Математ.

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

4.

Англ. език

ФВС

Човекът и общест.

Математ.

Бълг.ез.

Математ.

Човекът и общест.

5.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

ФВС

Човекът и общест.

Човекът и общест.

Човекът и общест.

ФВС

6.

Музика

Комп. модел.

Изобр. изк.

Музика

ФВС

ФВС

Изобр. изк.

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Англ. език

Математ.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

2.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

3.

Математ.

ФВС

ФВС

Бълг.ез.

Англ. език

Математ.

Бълг.ез.

4.

ФВС

Математ.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Математ.

Англ. език

ФВС

5.

Изобр. изк.

Музика

Бълг.ез.

Комп. модел.

Музика

Изобр. изк.

Музика

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1.

Бълг.ез.

Англ. език

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

Бълг.ез.

2.

Математ.

Бълг.ез.

Англ. език

Математ.

ФВС

Математ.

Математ.

3.

Англ. език

Математ.

Човекът и прир.

ФВС

Човекът и прир.

Човекът и прир.

Човекът и прир.

4.

Човекът и прир.

ФВС

Математ.

Човекът и прир.

Математ.

Музика

Англ. език

5.

Музика

Човекът и прир.

Музика

Изобр. изк.

Изобр. изк.

ФВС

Комп. модел.

6.


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности


Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

Англ. език

Комп. модел.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

2.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Бълг.ез.

ИУЧ-Бълг.ез.

Англ. език

ФВС

3.

ФВС

Англ. език

Комп. модел.

ИУЧ-Матем.

ФВС

ИУЧ-Матем.

ИУЧ-Матем.

4.

Техн. и пр-во

Изобр. изк.

ФВС

ФВС

ИУЧ-Матем.

Комп. модел.

Англ. език

5.

Англ. език

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

Техн. и пр-во

 


 

V класове


1.

Музика

Физ.възп. и спорт

Математика

Човекът и прир.

Математика

Английски език

2.

Английски език

Музика

Човекът и прир.

Математика

Изобраз. изк.

Бълг. език и лит.

3.

Физ.възп. и спорт

Английски език

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

4.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Музика

Английски език

Бълг. език и лит.

Математика

5.

Математика

Бълг. език и лит.

Английски език

Физ.възп. и спорт

Човекът и прир.

Изобраз. изк.

6.

Човекът и прир.

Математика

Бълг. език и лит.

Музика

Английски език

Изобраз. изк.

1.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Физ.възп. и спорт

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Математика

2.

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и лит.

Математика

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и лит.

История и цивил.

3.

История и цивил.

Физ.възп. и спорт

Инф.технологии

Математика

Музика

Бълг. език и лит.

4.

Технологии и предпр..

Математика

Бълг. език и лит.

Английски език

Инф.технологии

Бълг. език и лит.

5.

Инф.технологии

Технологии и предпр..

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Математика

Музика

6.

Математика

Инф.технологии

Английски език

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Физ.възп. и спорт

 

1.

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

ИУЧ БЕЛ

Математика

Човекът и прир.

Музика

2.

Математика

Изобраз. изк.

ИУЧ БЕЛ

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

3.

Изобраз. изк.

Математика

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Музика

Английски език

4.

Изобраз. изк.

Бълг. език и лит.

Математика

Музика

Английски език

Бълг. език и лит.

5.

Човекът и прир.

Английски език

Изобраз. изк.

Човекът и прир.

Физ.възп. и спорт

Математика

6.

Английски език

Човекът и прир.

Изобраз. изк.

Инф.технологии

Математика

Физ.възп. и спорт

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности


1.

ИУЧ БЕЛ

Физ.възп. и спорт

География и икон.

Английски език

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр..

2.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

Математика

География и икон.

Английски език

Математика

3.

Физ.възп. и спорт

ИУЧ БЕЛ

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Математика

Английски език

4.

Математика

География и икон.

Музика

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр..

География и икон.

5.

Човекът и прир.

Математика

Човекът и прир.

Технологии и предпр..

География и икон.

Инф.технологии

6.

География и икон.

Човекът и прир.

Физ.възп. и спорт

Математика

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и лит.

 

1.

Английски език

Бълг. език и лит.

История и цивил.

ИУЧ Математика

Физ.възп. и спорт

ИУЧ БЕЛ

2.

Музика

Бълг. език и лит.

Английски език

История и цивил.

ИУЧ Математика

ИУЧ БЕЛ

3.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Технологии и предпр..

ИУЧ БЕЛ

Човекът и прир.

ИУЧ Математика

4.

Бълг. език и лит.

Английски език

ИУЧ Математика

ИУЧ БЕЛ

История и цивил.

Човекът и прир.

5.

История и цивил.

ИУЧ Математика

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

ИУЧ БЕЛ

Физ.възп. и спорт

6.

ИУЧ Математика

Музика

Бълг. език и лит.

Изобраз. изк.

ИУЧ БЕЛ

История и цивил.

 

 

  

VI класове


 

Понеделник

1.

Математика

Технологии и предпр..

Математика

География и икон.

Английски език

2.

Английски език

Математика

Физ.възп. и спорт

Математика

Инф.технологии

3.

Технологии и предпр..

Технологии и предприем.

Технологии и предпр..

Английски език

География и икон.

4.

География и икон.

Технологии и предприем.

Английски език

Инф.технологии

Математика

5.

Технологии и предприем.

География и икон.

Музика

Музика

Технологии и предпр..

6.

Технологии и предприем.

Английски език

География и икон.

Технологии и предпр..

Музика

Вторник

1.

Английски език

Музика

Технологии и предприем.

Математика

Технологии и предпр..

2.

Музика

Английски език

Технологии и предприем.

История и цивил.

Математика

3.

Математика

История и цивил.

Английски език

Технологии и предпр..

Физ.възп. и спорт

4.

Физ.възп. и спорт

Математика

История и цивил.

Английски език

Човекът и прир.

5.

Технологии и предпр..

Физ.възп. и спорт

Математика

Технологии и предприем.

История и цивил.

6.

История и цивил.

Технологии и предпр..

Технологии и предпр..

Технологии и предприем.

Английски език

 

Сряда

1.

Музика

География и икон.

Човекът и прир.

Английски език

Технологии и предприем.

2.

Технологии и предпр..

Музика

Английски език

Физ.възп. и спорт

Технологии и предприем.

3.

Английски език

Технологии и предпр..

География и икон.

Човекът и прир.

Технологии и предпр..

4.

Човекът и прир.

Математика

Физ.възп. и спорт

География и икон.

Математика

5.

Математика

Английски език

Технологии и предпр..

Технологии и предпр..

География и икон.

6.

География и икон.

Човекът и прир.

Математика

Математика

Английски език


1.

Технологии и предпр..

Английски език

История и цивил.

Математика

Изобраз. изкуство

Четвъртък

2.

Технологии и предпр..

Физ.възп. и спорт

Английски език

История и цивил.

Изобраз. изкуство

3.

Английски език

История и цивил.

Технологии и предпр..

Технологии и предпр..

Математика

4.

Физ.възп. и спорт

Технологии и предпр..

Технологии и предпр..

Технологии и предпр..

История и цивил.

5.

История и цивил.

Технологии и предпр..

Математика

Изобраз. изкуство

Технологии и предпр..

6.

Математика

Математика

Музика

Изобраз. изкуство

Технологии и предпр..

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

................................

Спортни дейности

 

Петък

1.

ИУЧ Математика

Инф.технологии

Изобраз. изкуство

ИУЧ БЕЛ

Човекът и прир.

2.

Инф.технологии

Човекът и прир.

Изобраз. изкуство

Физ.възп. и спорт

ИУЧ БЕЛ

3.

Изобраз. изкуство

ИУЧ Математика

Инф.технологии

Английски език

Физ.възп. и спорт

4.

Изобраз. изкуство

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

Човекът и прир.

Английски език

5.

ИУЧ БЕЛ

Изобраз. изкуство

ИУЧ Математика

ИУЧ Математика

Музика

6.

Човекът и прир.

Изобраз. изкуство

Човекът и прир.

Музика

ИУЧ Математика


Спортни дейности


 


 

 

VII класове

 

Ден

Понеделник

1.

Бълг. език и литература

ИУЧ Бълг. език и литерат

Технологии и предприем.

Английски език

Химия и ООС

2.

Бълг. език и литература

Английски език

Химия и ООС

История и цивилизации

ИУЧ Бълг. език и литерат

3.

Математика

История и цивилизации

ИУЧ Бълг. език и литерат

Химия и ООС

Инф.технологии

4.

Химия и ООС

Физ.възп. и спорт

Математика

ИУЧ Бълг. език и литерат

Английски език

5.

Английски език

Математика

Физ.възп. и спорт

Математика

История и цивилизации

6.

История и цивилизации

Химия и ООС

Английски език

Физ.възп. и спорт

Математика

7.

Технологии и предприем.

Изобраз. изкуство

История и цивилизации

Музика

Физ.възп. и спорт

 

Вторник

1.

Бълг. език и литература

Музика

Математика

География и икономика

Биология и ЗО

2.

Математика

Бълг. език и литература

Музика

Бълг. език и литература

География и икономика

3.

Биология и ЗО

Математика

Бълг. език и литература

Технологии и предприем.

Физика и астрономия

4.

Музика

Биология и ЗО

География и икономика

Математика

Бълг. език и литература

5.

Физика и астрономия

География и икономика

Английски език

Биология и ЗО

Математика

6.

География и икономика

Английски език

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Музика

 

 

Сряда

1.

Бълг. език и литература

Математика

Бълг. език и литература

Математика

Физ.възп. и спорт

2.

Математика

Физика и астрономия

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Математика

3.

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Инф.технологии

История и цивилизации

4.

История и цивилизации

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Изобраз. изкуство

Английски език

5.

Инф.технологии

Физ.възп. и спорт

Математика

Английски език

Изобраз. изкуство

6.

Английски език

История и цивилизации

Изобраз. изкуство

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

 


Четвъртък

1.

Математика

Английски език

Биология и ЗО

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

2.

Английски език

Биология и ЗО

Математика

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

3.

Изобраз. изкуство

Математика

Инф.технологии

Музика

Физика и астрономия

4.

Физика и астрономия

Инф.технологии

Английски език

Математика

Технологии и предприем.

5.

Физ.възп. и спорт

Бълг. език и литература

Музика

Английски език

Математика

6.

Бълг. език и литература

Технологии и предприем.

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Английски език

 

 

Петък

1.

ИУЧ Математика

География и икономика

ИУЧ Английски език

Биология и ЗО

Музика

2.

ИУЧ Английски език

ИУЧ Математика

География и икономика

ИУЧ Математика

Биология и ЗО

3.

Музика

Физика и астрономия

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

География и икономика

4.

География и икономика

ИУЧ Английски език

ИУЧ Математика

Физ.възп. и спорт

ИУЧ Математика

5.

Биология и ЗО

Музика

Физика и астрономия

ИУЧ Английски език

Бълг. език и литература

6.

ИУЧ Бълг. език и литерат

Бълг. език и литература

Физ.възп. и спорт

География и икономика

ИУЧ Английски език

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности