Оценка на читателите: / 174
Слаба статияОтлична статия 

 

Седмично разписание на часовете в сила от 15.09.2020 година

 

I класове

Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

4.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

5.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Вторник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

ФВС

ФВС

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

4.

Математ.

Математ.

ФВС

ФВС

ИИ

ИИ

5.

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ФВС

ФВС

Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

4.

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Музика

Четвъртък

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

Математ.

3.

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

Околен свят

4

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

Петък

1.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ-Англ. ез.

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - Английски ез.

2.

ИУЧ - Математ.

ИУЧ-Англ. език

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - Математ.

ИУЧ - Английски ез.

ИУЧ - БЕЛ

3.

ИУЧ-Англ. ез.

ИУЧ - Математ.

ИУЧ - Математ.

ИУЧ - Английски ез.

ИУЧ - Математ.

ИУЧ - Математ.

4.

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

 

 

 

 

 

 


 

II класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

Англ. език

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

3.

Математ.

Математ.

Математ.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

4.

ИИ

ИИ

Англ. език

Математ.

БЕЛ

Математ.

5

ФВС

Англ. език

ИИ

ИИ

Музика

ИИ

Вторник

1.

Англ. език

ФВС

БЕЛ

Математ.

БЕЛ

БЕЛ

2.

Математ.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

Математ.

Англ. език

БЕЛ

ФВС

Математ.

4.

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

Англ. език

Математ.

ФВС

5.

Музика

БЕЛ

Музика

ФВС

Англ. език

Техн. и предпр.

Сряда

1.

Математ.

БЕЛ

Математ.

Математ.

БЕЛ

Англ. Език

2.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

БЕЛ

4.

БЕЛ

Математ.

ИУЧ-Англ. език

Музика

Музика

Музика

5

Техн. и предпр.

Музика

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

ИИ

Математ.

Четвъртък

1.

БЕЛ

Математ.

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

ИУЧ-Англ. език

2.

Околен свят

БЕЛ

Околен свят

Математ.

ИУЧ-Англ. език

Математ.

3.

Математ.

Околен свят

Математ.

ИУЧ-Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

4.

ИУЧ-Англ. език

Техн. и предпр.

ФВС

Околен свят

Околен свят

Околен свят

5.

Петък

1.

ИУЧ - Математ.

Музика

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

ИУЧ - БЕЛ

2.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ - Математ.

Музика

ИУЧ - Математ.

Музика

3.

Музика

ИУЧ-Математ.

Музика

ИУЧ - Математ.

Техн. и предпр.

ИУЧ - Математ.

4.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

 

 


 

III класове


Ден

Понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

Англ. език

Англ. език

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

КМ

БЕЛ

3.

Математ.

Математ.

Математ.

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

4.

ЧО

ЧО

Англ. език

Математ.

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

5.

ИИ

Англ. език

ЧО

ЧО

КМ

Математ.

ЧО

6

Англ. език

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

ИИ

Вторник

1.

КМ

Математ.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Музика

2.

БЕЛ

Музика

Музика

Англ. език

Математ.

Математ.

БЕЛ

3.

Математ.

БЕЛ

Математ.

Математ.

Англ. език

Музика

Англ. език

4.

Музика

ИИ

КМ

Музика

Музика

Англ. език

Математ.

5.

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

ФВС

Сряда

1.

БЕЛ

Музика

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математ.

2.

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Музика

3.

Англ. език

Математ.

БЕЛ

Математ.

Математ.

Математ.

БЕЛ

4.

Математ.

БЕЛ

Математ.

КМ

ЧО

ЧО

БЕЛ

5.

ИИ

БЕЛ

ИИ

ИИ

ИИ

Англ. език

ИИ

Четвъртък

1.

Англ. език

ЧО

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

2.

БЕЛ

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

ЧО

ЧО

ЧО

БЕЛ

4.

ЧО

БЕЛ

ЧО

Англ. език /ДЧ/

ТП

Музика

КМ

5.

ТП

ТП

ТП

ТП

Англ. език /ДЧ/

ТП

Англ. език

Петък

1.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-Математ.

ИУЧ-БЕЛ

ЧП

ЧП

ИУЧ-Математ.

ФВС

2.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ФВС

ИУЧ-Математ.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

3.

ЧП

ИУЧ-БЕЛ

ЧП

ИУЧ-Математ.

ФВС

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

4.

Музика

ЧП

ИУЧ-Математ.

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ЧП

ИУЧ-Математ.

5.

ИУЧ-Математ.

КМ

ФВС

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ФВС

ЧП

6

ФВС

ФВС

Музика

Музика

Музика

ИИ

ТП

 


IV класове


Ден
Понеделник

1.

БЕЛ

ФВС

МАТ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

КМ

2.

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

А Е

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

А Е

КМ

БЕЛ

4.

МАТ

А Е

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

ФВС

МАТ

5.

АЕ

МАТ

ЧП

ЧП

ЧП

МАТ

ЧП

Вторник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

А Е

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

А Е

3.

MAT

MAT

А Е

КМ

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

4.

ЧП

ЧП

МАТ

АЕ

КМ

МАТ

ФВС

5.

Музика

Музика

Музика

БЕЛ

А Е

ЧП

МАТ

6.

ИИ

ИИ

КМ

БЕЛ

МАТ

Музика

И И

Сряда

1.

БЕЛ

А Е

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

2.

БЕЛ

КМ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

А Е

БЕЛ

3.

А Е

МАТ

МАТ

МАТ

МАТ

БЕЛ

МАТ

4.

КМ

БЕЛ

А Е

ЧО

ЧО

БЕЛ

ЧО

5.

МАТ

БЕЛ

ЧО

ФВС

МУзика

ЧО

Музика

6

ЧО

ЧО

ИИ

Музика

ФВС

ТП

ТП

Четвъртък

1.

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

А Е

МАТ

БЕЛ

2.

БЕЛ

ФВС

МАТ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

А Е

3.

МАТ

МАТ

ФВС

А Е

МАТ

ФВС

МАТ

4.

ЧП

А Е

ЧП

ЧП

ЧП

ЧП

ФВС

5.

А Е

ЧП

ТП

И И

ИИ

ИИ

ЧП

Петък

1.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

А Е

2.

ИУЧ МАТ

ИУЧ МАТ

ИУЧ МАТ

ФВС

ИУЧ МАТ

А Е

ИУЧ БЕЛ

3.

ФВС

ТП

А Е

ИУЧ МАТ

ФВС

ИУЧ МАТ

ИУЧ МАТ

4.

Музика

ФВС

Музика

Музика

Музика

ФВС

Музика

5.

ТП

Музика

ФВС

ТП

ТП

Музика

ФВС

 


 

V класове


Ден

Понеделник

1.

Бълг. език и лит.

Технологии и предпр.

Математика

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Английски ез.

2.

Английски ез.

Технологии и предпр.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Математика

Физическо възп.

3.

Технологии и предпр.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

Английски ез.

Информац техн.

Математика

4.

Технологии и предпр.

Човекът и прир.

Английски ез.

Математика

Физическо възп.

Информац техн.

5.

Човекът и прир.

Математика

Технологии и предпр.

Информац техн.

Английски ез.

Бълг. език и лит.

6.

Математика

Английски ез.

Технологии и предпр.

Физическо възп.

Бълг. език и лит.

Човекът и прир.

7.

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

 

Вторник

1.

Бълг. език и лит.

Математика

История и цивил.

Физическо възп.

Изобразително изк.

Английски ез.

2.

Математика

История и цивил.

Физическо възп.

Английски ез.

Изобразително изк.

Бълг. език и лит.

3.

Физическо възп.

Бълг. език и лит.

Математика

Бълг. език и лит.

Английски ез.

История и цивил.

4.

Музика

Английски ез.

Информац техн.

Математика

История и цивил.

Изобразително изк.

5.

История и цивил.

Музика

Английски ез.

История и цивил.

Математика

Изобразително изк.

6.

Английски ез.

Физическо възп.

Бълг. език и лит.

Музика

Бълг. език и лит.

Математика

 

 

Сряда

1.

Човекът и прир.

Бълг. език и лит.

Английски ез.

Математика

Бълг. език и лит.

Физическо възп.

2.

Бълг. език и лит.

Физическо възп.

География и икон.

Човекът и прир.

Математика

Английски ез.

3.

География и икон.

Човекът и прир.

Музика

Английски ез.

Физическо възп.

Математика

4.

Физическо възп.

Английски ез.

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Музика

Човекът и прир.

5.

Математика

География и икон.

Човекът и прир.

Музика

Английски ез.

Бълг. език и лит.

6.

Английски ез.

Математика

Математика

География и икон.

Човекът и прир.

Музика

 

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

Спортни дейн.

 

 

Четвъртък

1.

Бълг. език и лит.

Математика

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Музика

2.

Бълг. език и лит.

Информац техн.

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

География и икон.

3.

Информац техн.

История и цивил.

Математика

Технологии и предпр.

География и икон.

Бълг. език и лит.

4.

Математика

Музика

История и цивил.

Технологии и предпр.

Математика

Бълг. език и лит.

5.

Музика

Бълг. език и лит.

Изобразително изк.

История и цивил.

Английски ез.

Математика

6.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Изобразително изк.

Математика

Музика

Английски ез.

 

 

Петък

1.

Изобразително изк.

Човекът и прир.

Музика

Математика- ИУЧ

Технологии и предпр.

Бълг. език - ИУЧ

2.

Изобразително изк.

Бълг. език - ИУЧ

Физическо възп.

Човекът и прир.

Технологии и предпр.

Математика- ИУЧ

3.

Човекът и прир.

Изобразително изк.

Бълг. език - ИУЧ

Английски ез.

Математика- ИУЧ

История и цивил.

4.

Английски ез.

Изобразително изк.

Математика- ИУЧ

Бълг. език - ИУЧ

История и цивил.

Човекът и прир.

5.

Бълг. език - ИУЧ

Математика- ИУЧ

Английски ез.

Изобразително изк.

Човекът и прир.

Технологии и предпр.

6.

Математика- ИУЧ

Английски ез.

Човекът и прир.

Изобразително изк.

Бълг. език - ИУЧ

Технологии и предпр.

 

  

VI класове


Ден

6E

Понеделник

1.

Математика

Музика

Математика

Физическо възп. и спорт

Английски език

География и икономика

2.

География и икономика

География и икономика

Бълг. език и литература

Музика

Математика

Английски език

3.

Музика

Английски език

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература

География и икономика

Математика

4.

Бълг. език и литература

Математика

Музика

Английски език

Бълг. език и литература

Физическо възп. и спорт

5.

Физическо възп. и спорт

Физическо възп. и спорт

Английски език

География и икономика

Музика

Бълг. език и литература

6.

Английски език

Бълг. език и литература

География и икономика

Математика

Физическо възп. и спорт

Музика

 

6E

Вторник

1.

Изобразително изкуство

Английски език

Бълг. език и литература

Човекът и природата

Математика

Бълг. език и литература

2.

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

Английски език

Математика

Бълг. език и литература

Физическо възп. и спорт

3.

Бълг. език и литература

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Английски език

Бълг. език и литература

Информац. технологии

4.

Математика

Физическо възп. и спорт

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

Човекът и природата

Английски език

5.

Английски език

География и икономика

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възп. и спорт

Математика

6.

Човекът и природата

Математика

Математика

Изобразително изкуство

Английски език

История и цивилизации

 

 

6E

Сряда

1.

Информац. технологии

История и цивилизации

Английски език

Технологии и предпр.

Физическо възп. и спорт

Математика

2.

Физическо възп. и спорт

Информац. технологии

Технологии и предпр.

Математика

Английски език

Бълг. език и литература

3.

История и цивилизации

Математика

Информац. технологии

Физическо възп. и спорт

Технологии и предпр.

Бълг. език и литература

4.

Технологии и предпр.

Бълг. език и литература

Математика

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Човекът и природата

5.

Бълг. език и литература

Физическо възп. и спорт

История и цивилизации

Бълг. език и литература

Математика

Технологии и предпр.

6.

Математика

Технологии и предпр.

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Бълг. език и литература

Физическо възп. и спорт

 

 

6E

Четвъртък

1.

Бълг. език - ИУЧ

Бълг. език - ИУЧ

Математика

Човекът и природата

Изобразително изкуство

География и икономика

2.

Бълг. език - ИУЧ

Бълг. език - ИУЧ

Музика

География и икономика

Изобразително изкуство

Математика

3.

Музика

Изобразително изкуство

Бълг. език - ИУЧ

Математика

География и икономика

Бълг. език - ИУЧ

4.

География и икономика

Изобразително изкуство

Бълг. език - ИУЧ

Информац. технологии

Математика

Бълг. език - ИУЧ

5.

Математика

Английски език

География и икономика

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература

Изобразително изкуство

6.

Английски език

Математика

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература

Информац. технологии

Изобразително изкуство

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 

6E

Петък

1.

Физическо възп. и спорт

Математика- ИУЧ

Бълг. език и литература

Бълг. език - ИУЧ

Човекът и природата

История и цивилизации

2.

Човекът и природата

Музика

Бълг. език и литература

Бълг. език - ИУЧ

История и цивилизации

Математика- ИУЧ

3.

История и цивилизации

Бълг. език и литература

Човекът и природата

Английски език

Бълг. език - ИУЧ

Музика

4.

Математика- ИУЧ

Бълг. език и литература

Математика- ИУЧ

История и цивилизации

Бълг. език - ИУЧ

Английски език

5.

Бълг. език и литература

Човекът и природата

История и цивилизации

Музика

Математика- ИУЧ

Бълг. език и литература

6.

Бълг. език и литература

История и цивилизации

Физическо възп. и спорт

Математика- ИУЧ

Музика

Човекът и природата


 

 

VII класове

 

Ден

Понеделник

1.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Математика

Физика и астр.

2.

Математика

Физика и астр.

Информац. техн.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

3.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Английски ез.

Физика и астр.

Бълг. език и лит.

4.

Технологии

Английски ез.

Физика и астр.

Бълг. език и лит.

Математика

5.

Физика и астр.

Математика

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Английски ез.

6.

Английски ез.

Технологии

Математика

Музика

История и цивил.

7.

Физическо възп.

Физическо възп.

Музика

Английски ез.

Технологии

 

Спортни дейн.

************

Спортни дейн.

************

************

 

Вторник

1.

Музика

Математика

Английски ез.

География и икон.

Бълг. език и лит.

2.

География и икон.

Биология и ЗО

Математика

Бълг. език и лит.

Музика

3.

Английски ез.

География и икон.

Физическо възп.

Математика

Биология и ЗО

4.

Бълг. език и лит.

Английски ез.

Биология и ЗО

Физическо възп.

География и икон.

5.

Биология и ЗО

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Английски ез.

Математика

6.

Математика

Музика

География и икон.

Биология и ЗО

Английски ез.

 

 

Сряда

1.

Математика

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Изобразително изк.

Химия и ООС

2.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Химия и ООС

Математика

3.

Химия и ООС

Английски ез.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Изобразително изк.

4.

Английски ез.

Изобразително изк.

Математика

Математика

История и цивил.

5.

Изобразително изк.

Математика

Химия и ООС

Бълг. език и лит.

Информац. техн.

6.

История и цивил.

Химия и ООС

Изобразително изк.

Информац. техн.

Бълг. език и лит.

 

 

Четвъртък

1.

Физика и астр.

Музика

Математика

Физическо възп.

Английски ез.

2.

Физическо възп.

Математика

Английски ез.

Биология и ЗО

Математика

3.

Бълг. език и лит.

Биология и ЗО

Физика и астр.

Английски ез.

Бълг. език и лит.

4.

Бълг. език и лит.

Физика и астр.

Физическо възп.

Бълг. език и лит.

Биология и ЗО

5.

Математика

Бълг. език и лит.

Биология и ЗО

Физика и астр.

Физическо възп.

6.

Биология и ЗО

Бълг. език и лит.

Бълг. език - ИУЧ

Математика

Физика и астр.

 

 

Петък

1.

География и икон.

Математика- ИУЧ

Английски ез.- ИУЧ

Музика

Математика- ИУЧ

2.

Английски ез.- ИУЧ

Бълг. език - ИУЧ

Математика- ИУЧ

Математика- ИУЧ

Музика

3.

Математика- ИУЧ

География и икон.

Музика

Технологии

Бълг. език - ИУЧ

4.

Музика

Английски ез.- ИУЧ

Технологии

География и икон.

Физическо възп.

5.

Бълг. език - ИУЧ

Информац. техн.

Бълг. език и лит.

Английски ез.- ИУЧ

География и икон.

6.

Информац. техн.

Физическо възп.

География и икон.

Бълг. език - ИУЧ

Английски ез.- ИУЧ

 

 

*********

Спортни дейн.

*********

Спортни дейн.

Спортни дейн.