Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 475648
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

Раздел III

 

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

 

10. Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове.

11. По време на провеждане на образователния процес в училището се осъществяват засилени противоепидемични мерки в помещенията, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха, както и недопускане на хора с прояви на симптоми на заболяване, ограничаване на достъпа на външни лица;

12. Носене на лични предпазни средства:

12.1. Задължително е носенето на защитна маска за лице/предпазен шлем за:

а) всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица в общите закрити пространства на учебната сграда/сгради: преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, бюфет и столова (освен при хранене);

б) учители, които преподават в повече от една паралелка носят защитна маска за лице/предпазен шлем в класните стаи.

12.2. Носенето на защитна маска за лице/шлем в класната стая, кабинет и други учебни помещения (физкултурен салон и др.) е по желание:

а) от страна на учениците;

б) от страна на учители, които преподават само в една паралелка.

12.3. Изисквания към носенето на защитна маска за лице:

а) преди поставянето на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа;

б) да покрива изцяло носа и устата;

в) защитната маска се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна;

г) след свалянето на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце;

д) след свалянето на маската за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци и не се носи повторно;

е) след свалянето на маската за многократна употреба се обработва чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90°С за не по-малко от 20 минути или с хладка вода при температура по 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация по указание на производителя;

ж) сменя се веднага щом се навлажни.

12.4. Защитна маска за лице се осигурява, както следва:

а) за ученици – от родителите им;

б) за ученици, когато нямат или ползват неподходящи – от училището;

в) за учителите – от училището.

13. Дезинфекция на повърхностите и проветряване: